Wstęp do rachunku lambda
wykład: wtorki, 16.15 - 18.00, s. 139
ćwiczenia, wtorki, 18.15 - 20.00, s. 139

Egzamin w pierwszym terminie odbędzie 26 czerwca 2018 o godzinie 16.15.
Drugi termin egzaminu zostanie ustalony w porozumieniu z zainteresowanymi osobami.
Zapraszam na konsultacje w poniedziałek, 2 lipca o godzinie 12.15, we wtorek, 3 lipca o godzinie 14.15 i w środę, 4 lipca o godzinie 12.15.
Wszystkie problemy związane z egzaminem muszą by wyjaśnione do końca pierwszego tygodnia lipca.
Aktualne listy zadań