Konsultacje/Office hours:

W czasie wakacji i sesji proszę umawiać się indywidualnie.

Prowadzone zajęcia

Tematy prac magisterskich

Ogłoszenia


Poprzednio prowadzone zajęcia

2016–2017

2015–2016

2014–2015

2011–2012


2010–2011


2009–2010


2008–2009


2007–2008


2006–2007