Algebra, wykład

wtorek, 9:15-12:00, sala 25

Ogłoszenia:

Egzamin poprawkowy 31 VIII 2015

Treści.

Egzamin 19 VI 2015

Treści, rozwiązania.

Kolokwium 12 VI 2015

Kolokwium 24 IV 2015

Listy zadań

Zasady zaliczania

Zasady zaliczenia ćwiczeń i wykładu (wersja druga, wyjaśniona).

Program (orientacyjny)

Oficjalnie obowiązujący program (strona 16).

Literatura

Zasadniczo dowolny podręcznik do algebry liniowej + dowolny podręcznik do algebry ogólnej powinny pokryć materiał wykładu. Odradzałbym jednak duże, monograficzne pozycje nie pomyślane jako podręcznik do wykładu dla pierwszego roku (np. S. Lang Algebra). Kilka przykładowych podręczników (liczne dostępne online skrypty też są zwykle odpowiednie):