System oceny zajęć Matematyka dyskretna (L) Repetytoria

Oddano 18 głosów.

data sporządzenia raportu: 01.03.2010

1 Pytania ogólne.

1 Czy te zajęcia pomogły Ci w opanowaniu materiału?

 


Zdecydowanie tak
0
0.0%
 

 


Raczej tak
4
22.2%
 

 


Średnio
3
16.7%
 

 


Raczej nie
0
0.0%
 

 


Zdecydowanie nie
2
11.1%
 

 


Brak odpowiedzi
9
50.0%
 

2 Czy były prowadzone w interesujący sposób?

 


Zdecydowanie nieinteresujący
1
5.6%
 

 


Raczej nieinteresujący
3
16.7%
 

 


Średnio interesujący
2
11.1%
 

 


Raczej interesujący
3
16.7%
 

 


Bardzo interesujący
0
0.0%
 

 


Brak odpowiedzi
9
50.0%
 

3 Czy często chodziłeś na zajęcia?

 


Regularnie (do 4 nieobecności)
0
0.0%
 

 


Nieregularnie (5-9 nieobecności)
2
11.1%
 

 


Rzadko (10-14 nieobecności)
4
22.2%
 

 


Wcale
11
61.1%
 

 


Brak odpowiedzi
1
5.6%
 

4 Co Ci się w tym repetytorium szczególnie podobało?

Nie chodziłem, więc nie będę się wypowiadać. 

Otwartość na propozycje z sali, rozwiązania i wskazówki do zadań. 

5 Co Ci się w tym repetytorium szczególnie nie podobało? Co mogłoby je poprawić? Na co powinien być położony większy nacisk?

Brak jakiegokolwiek planu i powtarzanie tych samych treści.