System oceny zajęć Algorytmy i struktury danych (lic,wiecz) Repetytoria

To są wyniki oceny Algorytmy i struktury danych (lic,wiecz) Repetytoria
Artur Jeż
Oddano 1 głos.
data sporządzenia raportu: 27.02.2008
1 Pytania ogólne.
1 Czy te zajęcia pomogły Ci w opanowaniu materiału?
 
Zdecydowanie tak
1
100.0%
 
 
Raczej tak
0
0.0%
 
 
Średnio
0
0.0%
 
 
Raczej nie
0
0.0%
 
 
Zdecydowanie nie
0
0.0%
 
 
Brak odpowiedzi
0
0.0%
 
2 Czy były prowadzone w interesujący sposób?
 
Zdecydowanie nieinteresujący
0
0.0%
 
 
Raczej nieinteresujący
0
0.0%
 
 
Średnio interesujący
0
0.0%
 
 
Raczej interesujący
0
0.0%
 
 
Bardzo interesujący
1
100.0%
 
 
Brak odpowiedzi
0
0.0%
 
3 Czy często chodziłeś na zajęcia?
 
Regularnie (do 4 nieobecności)
1
100.0%
 
 
Nieregularnie (5-9 nieobecności)
0
0.0%
 
 
Rzadko (10-14 nieobecności)
0
0.0%
 
 
Wcale
0
0.0%
 
 
Brak odpowiedzi
0
0.0%
 
4 Co Ci się w tym repetytorium szczególnie podobało?
5 Co Ci się w tym repetytorium szczególnie nie podobało? Co mogłoby je poprawić? Na co powinien być położony większy nacisk?