Algebra, wykład

wtorek, 9:15-12:00, sala 25

Ogłoszenia:

Egzamin poprawkowy 6.09.16

Treści

Egzamin 20.06.16

Treści

2. Kolokwium 7.06.16

Treści

1. Kolokwium 10.05.16

Treści

Listy zadań

Zasady zaliczania

Zasady zaliczenia ćwiczeń i wykładu (zbliżona do wersji z roku ubiegłego).

Program (orientacyjny)

Literatura

Zasadniczo dowolny podręcznik do algebry liniowej + dowolny podręcznik do algebry ogólnej powinny pokryć materiał wykładu. Odradzałbym jednak duże, monograficzne pozycje nie pomyślane jako podręcznik do wykładu dla pierwszego roku (np. S. Lang Algebra). Kilka przykładowych podręczników (liczne dostępne online skrypty też są zwykle odpowiednie):