Równania w Słowach

Wykład: wtorek, 14–16, sala 140
Ćwiczenia: wtorek, 16–18, sala 5

Listy zadań, notatki.

Lista zadań, notatki, zeszłoroczne notatki

Plan wykładów

Plan jest mocno orientacyjny, jeden temat powinien odpowiadać jednemu wykładowi, choć czasem zapewne będzie to więcej.
 1. Równania w słowach: historia, podstawowe własności. SLP. Prosty algorytm używający SLP.
 2. Algorytm działający w PSPACE.
 3. Wykładnik periodyczności: wstęp i dowód dla słów jednoliterowych.
 4. Okresowość, słowa prymitywne. Wykładnik periodyczności: ogólny przypadek.
 5. Równania kwadratowe. Powody. Algorytm Plotkina. Uwaga o równaniach kwadratowych w grupie wolnej.
 6. Równania z jedną zmienną. Algorytm kombinatoryczny o czasie działania O(n log n).
 7. Równania z jedną zmienną: kombinatoryczny algorytm o czasie działania O(n + #X log n).
 8. Równania z jedną zmienną: algorytm o czasie działania O(n + #X log n) oparty o kompresję.
 9. Równania z dwoma zmiennymi. Czemu, własności. Informacja o algorytmie wielomianowym.
 10. Równania bez stałych. Równania komutacji. Twierdzenie Lyndon–Schützenberger.
 11. Równania w grupie wolnej: redukcja do równań w słowach z inwersją i więzami regularnymi.
 12. Nierozstrzygalność teorii równań w słów. Informacja o rozstrzygalności dla grupy wolnej. Rozstrzygalność teorii pozytywnej dla grupy wolnej.
 13. Algorytm rozwiązujący równania w grupie wolnej z inwolucją, skończona reprezentacja wszystkich rozwiązań.
 14. Monadyczna unifikacja drugiego rzędu: jej związki z równaniami w słowach i przynależność do NP.
 15. Combinatorial algorithm for fully-SLP compressed pattern matching.
 16. Data structures for equality testing of dynamic strings.

Egzamin:

Egzamin będzie ustny. Również egzamin poprawkowy, który mam nadzieję nie będzie konieczny, będzie ustny.