Algebra, wykład

wtorek, 9:15-12:00, sala 25

Ogłoszenia:

Egzamin poprawkowy 07.09.16 (czwartek)

Treści

Egzamin 26.06.17

Treści

2. Kolokwium 13.06.17

Treści

1. Kolokwium 19.04.17

Treści

Notatki

Notatki.

Listy zadań

Zasady zaliczania

Zasady zaliczenia ćwiczeń i wykładu (zbliżona do wersji z roku ubiegłego).

Program (orientacyjny)

Literatura

Zasadniczo dowolny podręcznik do algebry liniowej + dowolny podręcznik do algebry ogólnej powinny pokryć materiał wykładu. Odradzałbym jednak duże, monograficzne pozycje nie pomyślane jako podręcznik do wykładu dla pierwszego roku (np. S. Lang Algebra). Kilka przykładowych podręczników (liczne dostępne online skrypty też są zwykle odpowiednie):