Uniwersytet Wrocławski realizuje projekt Budowa łazika marsjańskiego "Aleph 1" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Nr projektu: POWR.03.03.00-00-P001/15

Biuro Projektu
ul. F. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław

e-mail: beata.rusiecka@cs.uni.wroc.pl
el. +48 71 375 78 00