Studia zostały zawieszone i nie przewiduje się ich wznowienia.