Menu

Instytut Informatyki zatrudnia ponad 40 pracowników prowadzących badania naukowe. W naszym gronie jest wielu specjalistów o międzynarodowej renomie, m.in. czterech stypendystów Fundacji Humboldta i jeden Fundacji Fulbrighta. Kilku z nas wykładało dłuższy czas na renomowanych uczelniach amerykańskich i zachodnioeuropejskich. Publikacje pracowników Instytutu Informatyki znaleźć można w prestiżowych czasopismach naukowych i na najlepszych konferencjach. Instytut realizuje kilkanaście projektów naukowych finansowanych z wielu źródeł. Zakres zainteresowań poszczególnych zakładów i pracowni instytutu jest opisany poniżej.

Zakład Inżynierii Oprogramowania zajmuje się praktycznymi aspektami technologii informatycznych. Zainteresowania naukowe pracowników zakładu obejmują:

* języki programowania: programowanie niskopoziomowe, programowanie obiektowe, programowanie aspektowe, polityki bezpieczeństwa,

* metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania: przemysłowe platformy technologiczne, ramy aplikacyjne, zintegrowane środowiska deweloperskie, narzędzia do zarządzania procesem budowania i wdrażania aplikacji,

* inżynieria oprogramowania w obszarze projektowania: architektura aplikacji wielowarstwowych i rozproszonych, wzorce projektowe, wzorce architektury, wzorce integracyjne,

* inżynieria oprogramowania w obszarze organizacyjnym: metodyki projektowe, zarządzanie projektami.

Zakład Języków Programowania prowadzi badania w zakresie formalnej semantyki języków programowania, teoretycznych podstaw języków programowania, ze szczególnym uwzględnieniem:

* języków funkcyjnych,

* izomorfizmu Currego-Howarda,

* dowodów formalnych,

* systemów logicznych.

W Zakładzie Metod Numerycznych prowadzone są badania w zakresie teorii i zastosowań szeroko rozumianych metod obliczeniowych. Zainteresowania naukowe pracowników zakładu dotyczą między innymi:

* algorytmów dla krzywych i powierzchni,

* baz dualnych,

* przyspieszania zbieżności,

* metod matematycznych grafiki komputerowej,

* metod optymalizacji,

* statystyki obliczeniowej,

* teorii aproksymacji,

* wielomianów ortogonalnych i funkcji specjalnych.

Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej prowadzi badania nad problemami optymalizacji dyskretnej w dziedzinach takich, jak projektowanie sieci, logistyka, planowanie i teoria grafów. W zakładzie tym powstają efektywne algorytmy gwarantujące wysoką jakość rozwiązań. W zakładzie pracują specjaliści zajmujący się:

* algorytmami aproksymacyjnymi dla problemów NP-zupełnych,

* algorytmami dla problemu komiwojażera,

* strukturami grafów i skojarzeń (matchingów),

* algorytmami online,

* algorytmiczną teorią gier.

Zakład Teorii Informatyki i Baz Danych prowadzi badania dotyczące matematycznych podstaw informatyki oraz praktycznych i teoretycznych zagadnień związanych z zastosowaniem logiki w różnych obszarach informatyki. Pracownicy tego zakładu prowadzą badania naukowe obejmujące:

* teorię automatów,

* weryfikację programów i sprzętu,

* weryfikację modeli programów (model checking),

* automatyczną dedukcję,

* logiki modalne i temporalne

* logiki z dwiema zmiennymi i logiki ze strażnikami,

* teorię modeli skończonych,

* teorię baz danych.

Zakład Złożoności Obliczeniowej i Algorytmów zajmuje się badaniami nad znajdowaniem efektywnych algorytmów rozwiązujących rozmaite problemy. Pracownicy zakładu zajmują się między innymi:

* algorytmami na słowach,

* bezpieczeństwem informacji,

* obliczeniami rozproszonymi,

* teorią automatów,

* złożonością obliczeniową i językami formalnymi.

Pracownia Grafiki Komputerowej zajmuje się badaniami naukowymi, edukacją, popularyzacją metod grafiki komputerowej i współpracą z przemysłem. Pracownia jest siedzibą lokalnych oddziałów Wrocław ACM SIGGRAPH Chapter oraz Wrocław Khronos Chapter. Zainteresowania naukowe pracowników obejmują:

* fotorealistyczną syntezę obrazów i metody Monte Carlo

* zastosowania GPU do wizualizacji i obliczeń (OpenGL/CUDA/Vulkan)

* skanowanie 3D, fotogrametrię, filmowanie 3D, przechwytywanie ruchu

* przetwarzanie obrazów i fotografię obliczeniową.

Pracownia Inteligencji Obliczeniowej prowadzi badania poświęcone wykorzystywaniu nowoczesnych metod do analizy danych oraz tworzenia systemów wspierających podejmowanie decyzji. Wśród szczególnych zainteresowań pracowników tej pracowni są:

* algorytmy ewolucyjne,

* sieci neuronowe,

* przetwarzanie i analiza tekstu.