Menu

Sprawozdania

Nasz instytut każdego roku publikuje szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności naukowej:

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Konferencje naukowe i szkoły:

FROCOS 2015 – Wrocław 2015
TABLEAUX 2015 – Wrocław 2015
ALGO 2014 – Wrocław 2014
10th European Computer Science Summit – Wrocław 2014
ACP Summer School 2012 – Wrocław 2012
23rd International Conference on Automated Deduction – Wrocław 2011
ICALP 2007, LICS 2007, Logic Colloquium 2007 – Wrocław 2007
18th International Workshop: Computer Science Logic 2004 – Karpacz 2004
Forum Informatyki Teoretycznej - Wrocław 1993, 1997, Karpacz 2004-2006.
Szkoła ACM: Bezpieczeństwo w Internecie – Duszniki Zdrój 2002
Szkoła ACM: ACM Workshop on Functional and Object Oriented Programming – Jadwisin 1997
Szkoła ACM: ACM State of the Art Summer School Functional and Object Oriented Programming – Sobótka 1996
The 24th International Symposium of Mathematical Foundations of Computer Science – Szklarska Poręba 1999

Habilitacje (od 1981 roku):

Dariusz Biernacki
Operatory sterowania w językach programowania wyższego rzędu: Struktura typów oraz równoważność programów (19.04.2016)

Artur Jeż
Rekompresja: nowe podejście do równań słów, unifikacji i skompresowanych danych (17.11.2015)

Łukasz Kaiser
Ilościowe własności systemów z bogatą strukturą stanów (10.12.2013)

Emanuel Kieroński
Zagadnienia rozstrzygalności logik z dwiema zmiennymi z relacjami równoważności lub relacjami przechodnimi (19.11.2013)

Paweł Woźny
Bazy Bernsteina: dualność i zastosowania (22.10.2013)

Jarosław Byrka
Algorytmy aproksymacyjne oparte o programy liniowe (24.09.2013)

Marcin Bieńkowski
Algorytmy online w zarządzaniu buforami i problemach konfiguracyjnych (19.02.2013)

Mieczysław Wodecki
Metody agregacji w problemach optymalizacji dyskretnej (16.03.2011, Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej)

Tomasz Jurdziński
Automaty skracające i inne uogólnienia hierarchii Chomsky'ego (17.03.2009)

Lidia Tendera
Problem spełnialności i skończonej spełnialności pewnych wariantów fragmentu strzeżonego(13.05.2008)

Hans de Nivelle
Using resolution as decision procedure (2008)

Witold Charatonik
Więzy mnogościowe (12.11.2002)

Wiesław Szwast
Złożoność obliczeniowa problemu spełnialności dla pewnych rozszerzeń słabych logik(11.12.2001)

Marek Piotrów
Konstrukcja asymptotycznie optymalnych sieci sortujących odpornych na błędne działanie komparatorów (20.11.2001)

Krzysztof Loryś
Złożoność obliczeniowa kompakcji w równoległych modelach obliczeń (12.12.2000)

Maciej Liśkiewicz
Złożoność obliczeniowa pamięciowo ograniczonych interakcyjnych systemów "dowodzących"(7.03.2000)

Jerzy Marcinkowski
Achilles, Turtle, and Undecidable Boundedness Programs for Small Datalog Programs(7.12.1999)

Mirosław Kutyłowski
Złożoność obliczeniowa wielogłowicowych automatów jednostronnych (1992)

Krystyna Ziętak
Aproksymacja macierzy i związane z nią równania macierzowe (1990)

Stanisław Lewanowicz
Związki rekurencyjne dla współczynników i momentów Jacobiego (1988)

Jerzy Kucharczyk
Algorytmy analizy skupień w języku ALGOL 60 (1986)

Edward Neuman
Metody funkcji sklejanych w analizie numerycznej (1985)

Maciej M. Sysło
Struktura cykli w grafach i grafy zewnętrznie płaskie, teoria i algorytmy (1981)

Doktoraty (od 1973 roku):

Patryk Filipiak
Proaktywne algorytmy ewolucyjne w rozwiązywaniu problemów optymalizacji dynamicznej
Promotorzy: prof. Leszek Pacholski i dr Piotr Wnuk-Lipiński (21.12.2016).

Przemysław Gospodarczyk
Obniżanie stopnia i scalanie krzywych Béziera
Promotor: dr hab. Paweł Woźny (25.10.2016)

Bartosz Rybicki
Approximation algorithms for NP-hard location problems.
Promotor: dr hab. Jarosław Byrka (27.09.2016)

Tomasz Gogacz
Fundamentalne własności teorii będących zbiorami Tuple Generating Dependencies i związki między tymi własnościami
Promotor: prof. Jerzy Marcinkowski (5.04.2016)

Marcin Kardas
Szybkie i energetycznie efektywne protokoły dla radiowych sieci ad hoc
Promotor: dr hab. inż. Marek Klonowski (8.12.2015)

Marek Szykuła
Algorytmy dla automatów synchronizowalnych
Promotor: prof. Andrzej Kisielewicz (17.11.2015)

Łukasz Stafiniak
GADTs for Reconstruction of Invariants and Postconditions
Promotor: prof. Leszek Pacholski (20.10.2015)

Piotr Witkowski
Complexity of some logics Extended with Monadic Datalog Programs
Promotor: prof. Witold Charatonik (20.10.2015)

Marek Materzok
Control Abstraction for Layered Continuations. Semantics, Types and Implementation
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski, dr Dariusz Biernacki (9.12.2014)

Jakub Lemiesz (PWr)
Podstawowe algorytmy dla sieci Ad Hoc
Promotor: prof. dr hab. Jacek Cichoń (19.02.2013)

Jakub Michaliszyn
Badanie rozstrzygalności logik modalnych ze szczególnym uwzględnieniem logik operujących na przedziałach czasowych
Promotor: prof. J. Marcinkowski (23.11.2012)

Jan Otop
O konstrukcji algorytmów E-unifikacji
Promotor: prof. J. Marcinkowski (1.02.2012)

Paweł Gawrychowski
Wyszukiwanie wzorca w skompresowanym tekście
Promotor: prof. K. Loryś (25.10.2011)

Łukasz Jeż
Szeregowanie pakietów online
Promotorzy: dr hab. T. Jurdziński (UWr) i prof. M. Chrobak (UCR) (30.09.2011)

Artur Jeż
Gramatyki koniunkcyjne i układy równań nad zbiorami liczb naturalnych
Promotor: prof. K. Loryś i prof. Alexander Okhotin (University of Turku, Finlandia) (14.09.2010)

Rafał Nowak
Przyspieszanie zbieżności szeregów i ułamków łańcuchowych
Promotor: prof. S. Lewanowicz (13.04.2010)

Michał Wrona
Złożoność kwantyfikowanych problemów spełniania więzów dla pozytywnych języków temporalnych
Promotor: dr hab. W. Charatonik (22.12.2009)

Michał Moskal
Satisfiability Modulo Software
Promotor: prof. L. Pacholski (1.12.2009)

Łukasz Piwowar
Voxel Method for Realistic Rendering
Promotor: prof. Rémy Malgouyres (24.11.2009)

Piotr Wieczorek
Modulo Constraints and Typechecking XML Views of Relational Databases
Promotor: dr hab. J. Marcinkowski (16.12.2008)

Wiktor Zychla
eXtensible Multi Security: Security Framework for .NET
Promotor: prof. L. Pacholski (21.10.2008)

Przemysław Skibiński
Reversible data transforms that improve effectiveness of universal lossless data compression
Promotor: dr hab. M. Piotrów (3.10.2006)

Sebastian Bala
Decision Problems on Regular Expressions
Promotor: prof. L. Pacholski (21.02.2006)

Katarzyna Paluch
Approximation Algorithms for Rectangle Tiling
Promotor: prof. K. Loryś (22.02.2005)

Paweł Woźny
Własności współczynników Fouriera względem semiklasycznych wielomianów ortogonalnych
Promotor: prof. S. Lewanowicz (4.01.2005)

Piotr Lipiński
Evolutionary Data-Mining Methods in Discovering Stock Market Expertise from Financial Time Series
Promotorzy: prof. J. Korczak i prof. A. Bartkowiak (18.10.2004)

Paweł Keller
Obliczanie całek nieoznaczonych funkcji osobliwych lub oscylujących
Promotor: prof. S. Lewanowicz (10.06.2003)

Emanuel Kieroński
O złożoności logiki ze strażnikami z dwiema zmiennymi i z relacjami tranzytywnymi
Promotor: prof. L. Pacholski (13.05.2003)

Andrzej Łukaszewski
Offsets and Minkowski operators for speeding up global illumination methods
Promotor: prof. L. Pacholski (11.06.2002)

Maciej Gębala
Rekonstrukcja poliomin wypukłych
Promotor: prof. L. Pacholski (14.05.2002)

Ewa Kołczyk
Edukacja informatyczna w polskim systemie szkolnym
Promotor: prof. M.M. Sysło (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 9.04.2002)

Marcin Młotkowski
Specification and optimization of the Smalltalk programs
Promotor: prof. L. Pacholski (23.10.2001)

Tomasz Truderung
Polimorficzne typy kierunkowe dla języków programowania logicznego
Promotor: prof. L. Pacholski (13.06.2000)

Paweł Rychlikowski
Polimorficzne typy kierunkowe dla języków programowania logicznego
Promotor: prof. L. Pacholski (13.06.2000)

Marcin Kik
Efektywne sieci komparatorów
Promotor: prof. M. Kutyłowski (13.06.2000)

Tomasz Jurdziński
Aspekty komunikacyjne obliczeń systemów automatów skończonych
Promotor: prof. M. Kutyłowski (4.04.2000)

Lidia Tendera
Problem spełnialności dla rozszerzeń logiki pierwszego rzędu z ograniczoną liczbą zmiennych
Promotor: prof. L. Pacholski (20.10.1998)

Przemysława Kanarek
Realizacja permutacji na sieciach ograniczonego stopnia
Promotor: prof. M. Kutyłowski (1997)

Zdzisław Spławski
Proof-Theoretic Approach to Inductive Definitions in ML-like Programming Language versus Second-Order Lambda Calculus
Promotor: prof. L. Pacholski (1996)

Grzegorz Stachowiak
Generowanie wybranych klas obiektów kombinatorycznych algorytmami minimalnych zmian
Promotor: prof. M.M. Sysło (9.03.1995)

Witold Charatonik
Set constraints in some equational theories
Promotor: prof. L. Pacholski (Polska Akademia Nauk, 1995)

Jerzy Marcinkowski
Decidability problems of Horn clause implications
Promotor: prof. L. Pacholski (1993)

Witold Karczewski
Pewne uogólnienia arytmetycznych ułamków łańcuchowych
Promotor: prof. S. Paszkowski (wrzesień 1992)

Maciej Liśkiewicz
On one-tape Turing machines
Promotor: prof. L. Pacholski (1990)

Marek Piotrów
Counting and the polynomial time hierarchy
Promotor: prof. L. Pacholski (1989)

Krzysztof Loryś
Reversal bounded alternating Turing machines
Promotor: doc. L. Pacholski (1989)

Mieczysław Wodecki
Algorytmy szeregowania zadań w pewnym elastycznym systemie produkcyjnym
Promotor: doc. J. Grabowski (1987)

Wiesław Szwast
Spektra hornowskie
Promotor: prof. L. Pacholski (1985)

Mirosław Kutyłowski
Small Grzegorczyk classes and relations defined by simultaneous recursion and iteration
Promotor: prof. L. Pacholski (1985)

Andrzej Olejniczak
Aproksymacja okresowych w czasie rozwiązań równania parabolicznego drugiego rzędu
Promotor: doc. H. Marcinkowska (1984)

Mieczysław Szyszkowicz
Wyznaczanie kroku całkowania dla metod jednokrokowych rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych
Promotor: doc. R. Zuber (1983)

Kostas Skandalis
Programowalne funkcje rzeczywiste
Promotor: prof. L. Pacholski (1981)

Antoni Kościelski
Aksjomat determinacji w arytmetyce drugiego rzędu
Promotor: prof. L. Pacholski (IMPAN, 10.11.1981)

Ewa Gurbiel
System programowania przekształceń algebraicznych AMAL
Promotor: prof. S. Paszkowski (1979)

Helena Krupicka
System programowania przekształceń algebraicznych AMAL
Promotor: prof. S. Paszkowski (1979)

Aleksander Janicki
Rozwiązanie i numeryczna aproksymacja zagadnienia Stefano za pomocą nierówności wariacyjnych
Promotor: doc. R. Zuber (1978)

Jerzy Tomasik
Nasycone produkty zredukowane
Promotor: prof. L. Pacholski (1977)

Adam Szustalewicz
Różnicowe aproksymacje operatorów gradientu i dywergencji oraz związane z nimi twierdzenia Weyla o ortogonalnym rozkładzie dla dyskretnych dwuwymiarowych okresowych pól wektorowych
Promotor: prof. A. Krzywicki (1977)

Stanisław Lewanowicz
Konstrukcja związku rekurencyjnego najmniejszego rzędu dla współczynników szeregu Gegenbauera
Promotor: prof. S. Paszkowski (1975)

Maciej M. Sysło
Odwracalność digrafów ogólnych i jej realizacja
Promotor: doc. dr L. Szamkołowicz (1973)