Menu

Zakład Języków Programowania prowadzi badania w zakresie formalnej semantyki języków programowania, teoretycznych podstaw języków programowania, ze szczególnym uwzględnieniem języków funkcyjnych, izomorfizmu Currego-Howarda, dowodów formalnych i systemów logicznych.

Kierownikiem zakładu jest prof. Witold Charatonik.