Stypendia uniwersyteckie

 • Stypendium Doktoranckie UWr i jego zwiększenie
  Od roku akademickiego 2018/2019 uruchomiona została po raz pierwszy akcja wypełniania wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich i zwiększenia, poprzez system USOSweb dostępny na stronie USOSweb. Na stronie tej, po zalogowaniu, należy wypełnić wniosek wpisując odpowiednie dane osobowe oraz swoje osiągnięcia z podaniem daty uzyskania tego osiągnięcia.

  Po zapisaniu wniosku, należy go wydrukować i uzupełnić o dodatkowe dokumenty, w szczególności o opinię opiekuna naukowego oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie każdego ze wskazanych we wniosku osiągnięć. Wnioski stypendialne należy składać do 30 września w dziekanacie.
  (zasady przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich - zarządzenie Rektora) (zmiana)
  (regulamin przyznawania zwiększenia stypendium - zarządzenie Rektora) (zmiana)
  (kryteria stypendialne)
 • Świadczenia pomocy materialnej (socjalne, zapomoga, dla najlepszych doktorantów) (regulamin) (zmiana)
 • Stypendium dla doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi (regulamin)

Termin składania wniosków o stypendia uniwersyteckie mija zwykle wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, czyli na przełomie września i października. O szczegółowe daty należy pytać w dziekanacie.

Inne stypendia i granty

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia (informacje i wnioski) (oświadczenie 1) (oświadczenie 2)