Menu

June 12, 2017, 9:40 a.m.

Najważniejszymi sukcesami w ostatnich dniach były: 20 miejsce naszych programistów i 4 miejsce naszych konstruktorów na akademickich mistrzostwach świata oraz cztery nowe granty NCN, o czym pisaliśmy w osobnych artykułach.

W najnowszym rankingu Perspektyw nasz kierunek zajął czwarte miejsce wśród informatyk w grupie kierunków ścisłych. Wyprzedziły nas tylko Uniwersytety Warszawski i Jagieloński (ten drugi ma dwa kierunki) informatyczne.

W dniach 8-12 maja odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu Szkoła myślenia, w których wzięło udział około 130 licealistów z całej Polski (głównie z Częstochowy i Legnicy). Przeprowadzone po zajęciach ankiety świadczą o tym, że zajęcia okazały się dużym sukcesem: http://ii.uni.wroc.pl/instytut/aktualnosci/97 . Kolejna edycja w
lutym.

23 maja 2017 Rada Wydziału Matematyki i Informatyki podjęła, po burzliwej debacie, decyzję o likwidacji papierowych indeksów na wydziale. Oznacza to, że od nowego roku akademickiego nowe indeksy nie
będą wymagane, a w dotychczasowych nie będzie zbierać podpisów oraz oddawać ich do dziekanatu po każdym semestrze. Za uchwałą o zniesieniu indeksów głosowały 32 osoby, 3 były przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu.

Łukasz Jeż będzie invited speakerem na Topics in Theoretical Computer Science, http://ttcs.ir/.

Maciej Piróg jest w komitecie programowym 29th Symposium on Implementation and Application of Functional Languages (IFL 2017), a w dniach 1-3 czerwca odwiedzam prof. Marcelo Fiore, University of Cambridge, UK

6 czerwca na świat przyszła Ewa, córka naszego adiunkta, Jana Otopa. Ewa i jej mama zdrowe opuściły szpital.

Nowe prace:

Marcin Bienkowski, Jaroslaw Byrka, Marcin Mucha: Dynamic beats fixed: On phase-based algorithms for file migration. ICALP 2017

Marcin Bienkowski, Jan Marcinkowski, Maciej Pacut, Stefan Schmid, Aleksandra Spyra: Online Tree Caching. SPAA 2017

Marcin Bienkowski, Artur Kraska, Paweł Schmidt: A Deterministic Algorithm for Online Steiner Tree Leasing. WADS 2017

Dariusz Biernacki, Sergueï Lenglet, and Piotr Polesiuk. Proving Soundness of Extensional Normal-Form Bisimilarities. 33rd Conference on the Mathematical Foundations of Programming Semantics (MFPS XXXIII), Ljubljana, Slovenia, June 2017.

Małgorzata Biernacka, Dariusz Biernacki, Sergueï Lenglet, Piotr Polesiuk, Damien Pous, and Alan Schmitt. Fully Abstract Encodings of λ-Calculus in HOcore through Abstract Machines. 32nd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS), Reykjavik, Iceland, June 2017.

Maciej Piróg, Sam Staton. Backtracking with cut via a distributive law and left-zero monoids. Przyjęta do Journal of Functional Programming

S. Lewanowicz, P. Keller, P. Woźny, Constrained approximation of rational triangular Bézier surfaces by polynomial triangular Bézier surfaces, Numerical Algorithms 75 (2017), 93-111.