Program dni adaptacyjnych dla osób przyjętych na studia (na kierunki informatyka, ISIM oraz Data Science) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego:

30 września 2019

10:00 - 11:00 Spotkanie informacyjne dla studentów ISIM (Instytut Informatyki, sala 119)
11:00 – 12:00 Spotkanie informacyjne dla studentów informatyki (Instytut Informatyki, sala 25)

1 października 2019

9:00 - Immatrykulacja (Instytut Informatyki, sala 25)

12:15 - Spotkanie informacyjne dla studentów Data Science (Instytut Informatyki, sala 119)
12:15 – 13:00 Spotkanie z tutorami dla studentów informatyki
Od 13:15 Zapisy na przedmioty

Spotkanie informacyjne ma na celu przekazanie najważniejszych informacji na temat praktycznych aspektów studiowania, m. in. jak zapisać się na zajęcia i ułożyć sobie plan. Immatrykulacja to uroczyste przyjęcie w poczet studentów.


Dostęp do serwisów uczelnianych

Należy przejść do strony login.uni.wroc.pl/passwd-change/reset i w polu Adres email podać swój prywatny adres pocztowy (musi to być ten adres, który podali Państwo podczas rejestracji kandydatów). Następnie należy odebrać pocztę przesłaną przez system CAS na ten prywatny adres i postępować zgodnie z podanymi w niej instrukcjami. W razie problemów należy wysłać wiadomość pod adresem usosweb@uwr.edu.pl.

Po zmianie hasła będą mogli Państwo logować się do Systemu Zapisów, systemów SKOS oraz usosweb.

Wszystkie informacje organizacyjne dla studentów I roku będą umieszczane na platformie e-learningowej SKOS, w kursie Pierwsze zajęcia 2019.