7 czerwca 2016 09:19

Koło naukowe Contuinuum zdobyło w swoim debiucie poza Polską trzecie miejsce w 2016 University Rover Challenge. Informacja o sukcesie trafiła do mediów: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,2019407...

Nasi studenci zdobyli brązowy medal w zawodach ACM-ICPC, akademickich mistrzostwach świata w programowaniu zespołowym https://icpc.baylor.edu/scoreboard/. Sukces docenił nawet wicepremier: http://ii.uni.wroc.pl/static/minister.mp4

Paweł Woźny został jednym z 10 ekspertów Zespołu Nauk Ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie nauk matematycznych na kadencję 2016-2019.

W czwartek o 18 w instytucie odbędzie sie Zoombie A-Tech, a view on modern Video games development by TECHLAND. https://www.facebook.com/events/2046359402255406/


Prace, wykłady i recenzje

Emanuel Kieroński wygłosi zaproszony referat na workshopie LCC 2016, http://lcc2016.cs.unibo.it/.


Łukasz Piwowar wygłosił wykład "Making hack art, inspire by code and optimization" na konferencji FMX 2016 (http://www.fmx.de),a także recenzował prace na konferencję Web3D (http://web3d2016.web3d.org).

Wiktor Zychla. Heterogeneous System Architecture in Education Management Software. Zaakceptowana na XVIII KKIO Software Engineering Conference organizowaną przez PTI w dniach 15-17 września. http://kkio.pti.org.pl/en/home-en/

Andrzej Kisielewicz, Jakub Kowalski and Marek Szykuła. Experiments with Synchronizing Automata. CIAA 2016.

Marek Szykuła and Vojtěch Vorel. An Extremal Series of Eulerian Synchronizing Automata. DLT 2016.

Emanuel Kieroński jest członkiem komitetu programowego ICALP 2017.

Anna Bartkowiak jest członkiem SPC (Scientific Program Committee) następujących Konferencji Naukowych
CISIM'2016 (15-th Intern. Conf. on Computer Information Systems and Industrial Managements Applications), Vilnius, 14-16.09.2016
AAIA'16 (11th Int. Symposium: Advances in Artificial Intelligence and Applications), part of: FedCSIS'2016 (Computer Science and Information Systems) Gdańsk, 11-14.09. 2016
ICTD-CMMNO (6th Intern. Conf. on Technical Diagnostics, and 5th Int. Conf. on Condition Monitoring of Machinery in Non-stationary Operations), Gliwice, 12-16.09.2016