8 września 2017 16:12

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą skorzystać z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2017/2018.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://uni.wroc.pl/4764-2/ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-studentow-i-doktorantow/