Paweł Rzechonek

 • konsultacje w czasie sesji /office hours during end-of-term examinations/:
      środa 23 czerwca /Wednesday, June 23'rd/ 14:15-16:00
      piątek 25 czerwca /Friday, June 25'th/ 12:15-14:00
      czwartek 1 lipca /Thursday, July 1'st/ 14:15-16:00
      poniedziałek 5 lipca /Monday, July 5'th/ 14:15-16:00
      wtorek 6 lipca /Tuesday, July 6'th/ 14:15-16:00
      czwartek 8 lipca /Thursday, July 8'th/ 15:15-16:00


Dydaktyka w semestrze letnim 2009/10


Wiosenne roztopy nad Widawą:


Dydaktyka w semestrze zimowym 2009/10


Dydaktyka w semestrze letnim 2008/09


Dydaktyka w semestrze zimowym 2008/09


Dydaktyka w semestrze letnim 2007/08


Dydaktyka w semestrze zimowym 2007/08


Dydaktyka w semestrze letnim 2006/07


Dydaktyka w semestrze zimowym 2006/07


Szata graficzna strony została dostosowana do wyglądu strony głównej Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Układ tej strony i wszystkie elementy graficzne opracował i wykonał Sebastian Gąsłowski (email: sgmusic@wp.pl).