Pawe³ Rzechonek

Uniwersytet Wroc³awski
Instytut Informatyki
ul. Przesmyckiego 20
51-151 Wroc³aw
POLAND

Kontakt

pokój: 7
telefon: 71/3756361
konsultacje: czwartek 14-15, 19-20
mail: prz@ii.uni.wroc.pl

Dydaktyka

semestr letni 2004/05

C++
Java dla wtajemniczonych

Algorytmy i Struktury Danych: ranking
Kodowanie i Kompresja Danych: ranking
Programowanie pod Windows.NET: ranking
C++ (studia dzienne): ranking
C++ (studia wieczorowe): ranking

semestr zimowy 2004/05

Java

Algorytmy i Struktury Danych: ranking
Bazy Danych w Praktyce: ranking
Java (studia dzienne): ranking
Java (studia wieczorowe): ranking

semestr letni 2003/04

C++
Kodowanie

Kurs C++: ranking
Kurs WWW: ranking
Programowanie Obiektowe: ranking
Algorytmy i Struktury Danych: ranking

semestr zimowy 2003/04

Java
Algorytmy i Struktury Danych