algorytmy i struktury danych

Na wykładzie prezentowanych jest wiele różnorodych problemów obliczeniowych oraz skutecznych i efektywnych metod ich rozwiązywania. Omawiane są podstawowe techniki konstuowania algorytmów i analizy ich złożoności obliczeniowej a dla wybranych problemów przedstawione są ich dolne granice złożonościowe. Szczególny nacisk jest położony na sposób w jaki dane są przechowywane w pamięci komputera, gdyż od organizacji danych bardzo często zależy czas działania programu rozwiązującego określone zadanie.

Terminarz

  • wykład: środa 12-14 s.25 i czwartek 10-12 s.25 (K.Loryś)
  • repetytorium: wtorek 14-16 s.25 (P.Gawrychowski)
  • laboratorium: wtorek 10-12 s.7 (M.Bieńkowski)
  • ćwiczenia (P.Rzechonek):
    wtorek 12-14 s.104
    czwartek 12-14 s.4

Ćwiczenia

Notatki do wykładu, listy z zadaniami i zasady zaliczania ćwiczeń znajdują się w moodle'u.

Listy zadań
Ranking

Ogłoszenia

27.06.2009
Wyliczyłem ostateczne progi punktowe potrzebne do wystawienia ocen. Zmiana dotyczu przede wszystkim maksymalnej liczby punktów jakie można było uzyskać z klasówek - wartość ta wynosi 6, więc punkty z klasówek odpowiednio przeskalowałem.
Trzem osobom (Bartłomiejowi B., Robertowi K. i Grzegorzowi Ś.) brakuje około 1/2 punkta do wyższej oceny - osoby te mogą uzyskać potrzebne punkty rozwiązując pisemnie ustalone ze mną zadanie z listy zadań podstawowych lub dodatkowych.
23.06.2009
Wstępnie wyliczyłem już progi punktowe potrzebne do wystawienia ocen. Po wpis można przyjść w poniedziałek przed egzaminem.
16.06.2009
Proponuję odrobienie pierwszych ćwiczeń z grupą czwartkową w poniedziałek 22.06.2009 o godzinie 16:15 (nastąpiła zmiana pierwotnego terminu). Obecność obowiązkowa!
2.06.2009
Mogę się dzisiaj trochę spóźnić na ćwiczenia (grupa wtorkowa w dniu 2.06.2009). Proszę na mnie poczekać. Z klasówką też (bedzie dotyczyć drzew lewicowych albo z kopców dwumianowych albo kopców Fibonacciego)!
18.03.2009
Arkusz z punktacją został już uzupełniony.
24.02.2009
Pierwsze ćwiczenia z grupą czwartkową w dniu 26.02.2009 nie odbędą się!
1.02.2009
W tym miejscu będą się pojawiać ogłoszenia organizacyjne dotyczące mojej grupy ćwiczeniowej.

powrót na początek strony