programowanie obiektowe

Jednym z najważniejszych narzędzi używanych obecnie w inżynierii oprogramowania jest paradygmat programowania obiektowego. Podstawowym pojęciem w tym paradygmacie jest obiekt: swego rodzaju czarna skrzynka posiadająca pewną wewnętrzną strukturę oraz ściśle wyspecyfikowany interfejs za pomocą którego można modyfikować tę strukturę. Dzięki temu projektowanie aplikacji rozumiane jako odzwierciedlenie pewnego fragmentu rzeczywistości stało się bardziej naturalne. Nie byłoby jednak programowania obiektowego bez obiektowych języków programowania, dlatego do podstawowego warsztatu każdego programisty należy znajomość przynajmniej jednego z takich języków jak Java czy C#.

Podczas zajęć przedstawiane są zarówno podstawowe zagadnienia programowania obiektowego, jak również prezentowane są techniki implementacji popularnych struktur danych w wybranych obiektowych językach programowania. Pracownia przypisana do zajęć daje zarówno możliwość praktycznego zgłębiania wykładanych zagadnień w powszechnie stosowanych językach takich jak C# czy Java, jak i samodzielnego przygotowania projektu wybranego zagadnienia.

Terminarz

 • wykład (M.Młotkowski): środa 10-12 s.119
 • laboratorium+ćwiczenia (P.Rzechonek): środa 14-16 s.108

Laboratorium

Zadania

Notatki do wykładu, listy z zadaniami i zasady zaliczania laboratorium znajdują się na stronie Marcina Młotkowskiego.

W semestrze będzie 10 pracowni poświęconych na realizację krótkich zadań obiektowych. Za te zadania można dostać w sumie do 76 punktów.

Projekty

Szczegółowe informacje dotyczące projektu końcowego oraz tematy prac znajdują się na stronie Marcina Młotkowskiego.

Za realizację projektu można otrzymać do 20 punktów:

 1. do 3 punktów za prezentację,
 2. do 5 punktów za dokumentację,
 3. do 12 punktów za program.

Prezentacja obiektowego projektu dla wybranego zadania ma się odbyć przed kolegami/koleżankami w grupie. Projekty te będą publicznie omawiane i dyskutowane, aby wyłapać błędy projektowe jeszcze przed przystąpieniem do kodowania.

Dokumentacja do programu ma obejmować:

 1. imię, nazwisko i numer indeksu studenta;
 2. opis zadania;
 3. ogólną prezentację programu;
 4. analizę obiektową części obliczeniowej;
 5. graficzny schemat związków między klasami;
 6. wskazówki dla programisty-konserwatora;
 7. uwagi dotyczące wykorzystania niektórych klas w innych programach;
 8. krótka instrukcja obsługi dla użytkownika programu.

Program musi być na tyle skończony, aby realizował podstawowe cele wybranego zadania. Kod programu ma być czytelny, starannie sformatowany i skomentowany. Po zaprezentowaniu programu należy wysłać mi go pocztą elektroniczną!

Rankingi

Ogłoszenia

17.06.2010
Najbliższy termin oddania projektu to poniedziałek 21.06.2010 godzina 14:15.
16.06.2010
Ostateczny termin oddania projektu to 4.07.2010.
26.05.2010
Szanowni Studenci! Zakończyliśmy I etap kursu Programowania Obiektowego, czyli pisania krótkich programów z wykorzystaniem technik obiektowych. Przed nami etap II, czyli realizacja projektu. Proszę zapozanć się z tematami projektów i wybrać sobie jeden z nich do realizacji. Na najbliższym spotkaniu 10.06.2010 każdy z Państwa zaprezentuje projekt swojego programu. Będzie dyskusja i uwagi krytyczne! Proszę się dobrze przygotować do tego wystąpienia.
20.04.2010
Jutrzejsze laboratorium nie odbędzie się (z ważnych przyczyn rodzinnych nie będę obecny w tym czasie w Instytucie). Tak więc lista 6 będzie realizowana dopiero 28.04.2010.
7.04.2010
Pierwsze ćwiczenia po Świętach odbędą się w środę 14.04.2010. Będzie na nich realizowana lista 5.
3.03.2010
Pierwsze ćwiczenia odbędą się dzisiaj - w środę 3.03.2010.
1.03.2009
W tym miejscu będą się pojawiać ogłoszenia organizacyjne dotyczące zajęć w mojej grupie laboratoryjnej.

powrót na początek strony