programowanie obiektowe

Jednym z najważniejszych narzędzi używanych obecnie w inżynierii oprogramowania jest paradygmat programowania obiektowego. Podstawowym pojęciem w tym paradygmacie jest obiekt: swego rodzaju czarna skrzynka posiadająca pewną wewnętrzną strukturę oraz ściśle wyspecyfikowany interfejs za pomocą którego można modyfikować tę strukturę. Dzięki temu projektowanie aplikacji rozumiane jako odzwierciedlenie pewnego fragmentu rzeczywistości stało się bardziej naturalne. Nie byłoby jednak programowania obiektowego bez obiektowych języków programowania, dlatego do podstawowego warsztatu każdego programisty należy znajomość przynajmniej jednego z takich języków jak Java czy C#.

Podczas zajęć przedstawiane są zarówno podstawowe zagadnienia programowania obiektowego, jak również prezentowane są techniki implementacji popularnych struktur danych w wybranych obiektowych językach programowania. Pracownia przypisana do zajęć daje zarówno możliwość praktycznego zgłębiania wykładanych zagadnień w powszechnie stosowanych językach takich jak C# czy Java, jak i samodzielnego przygotowania analizy i projektu wybranego zagadnienia.

Terminarz

 • wykład: środa 12-14 s.119 (M.Młotkowski)
 • laboratorium + ćwiczenia (P.Rzechonek):
  wtorek 14-16 s.137
  czwartek 16-18 s.137
  czwartek 18-20 s.137

Laboratorium

Zadania

Notatki do wykładu, listy z zadaniami i zasady zaliczania laboratorium znajdują się na stronie Marcina Młotkowskiego.

W semestrze będzie 10 pracowni poświęconych na realizację krótkich zadań obiektowych. Za te zadania można dostać w sumie do 76 punktów.

Projekty

Informacje dotyczące projektu końcowego i tematy prac znajdują się na stronie Marcina Młotkowskiego.

Za realizację projektu można otrzymać do 20 punktów:

 1. do 3 punktów za prezentację,
 2. do 6 punktów za dokumentację,
 3. do 11 punktów za program.

Prezentacja obiektowego projektu dla wybranego zadania ma się odbyć przed kolegami/koleżankami w grupie. Projekty te będą publicznie omawiane i dyskutowane, aby wyłapać błędy projektowe jeszcze przed przystąpieniem do kodowania.

Dokumentacja do programu ma obejmować:

 1. ogólny opis architektury systemu,
 2. analizę obiektową części obliczeniowej,
 3. graficzny schemat związków między klasami,
 4. wskazówki dla programisty-konserwatora tego programu,
 5. uwagi dotyczące wykorzystania niektórych klas w innych programach,
 6. krótka instrukcja obsługi dla użytkownika programu.

Program musi być na tyle skończony, aby realizował podstawowe cele wybranego zadania. Kod programu ma być czytelny i starannie sformatowany. Po zaprezentowaniu programu należy wysłać mi go pocztą elektroniczną!

Rankingi

Ogłoszenia

1.07.2009
Dodatkowe ćwiczenia przeznaczone na prezentacje projektów odbęda się w czwartek 2.07.2009 w godzinach 13-17.
18.06.2009
Dodatkowe ćwiczenia przeznaczone na prezentacje projektów odbęda się w czwartek w nastętnym tygodniu 25.06.2009 w godzinach 15-17.
2.06.2009
Ćwiczenia z grupą wtorkową w dniu 9.06.2009 nie odbędą się.
4.04.2009
W pierwszej wersji tego ogłoszenia zaszła pomyłka!!! Chodzi o czwartek PO świętach.
W czwartek po Świętach (16 kwietnia 2009) zajęcia nie będą obowiązkowe, ale programy przewidziane na ten dzień (lista 6) należy obowiązkowo oddać tydzień później (razem z listą 7)! Oczywiście ja będę w tym czasie w Instytucie i gorąco zachęcam studentów (wszystkich którzy będą mieli dość czasu), aby przyjść na zajęcia i oddać zadania z listy 6.
26.02.2009
Pierwsze ćwiczenia z grupą wtorkową odbędą się 10.03.2009, a z grupą czwartkową 12.03.2009.
1.02.2009
W tym miejscu będą się pojawiać ogłoszenia organizacyjne dotyczące moich grup laboratoryjnych.

powrót na początek strony