Spis rzeczy

Opis wykładu
Spis wykładów
Przydatne linki

Listy zadań w formacie PDF. Uwaga: wszystkie listy są w jednym pliku.

Dane o wykładzie

Wykładowca: Marcin Młotkowski
Wykład: piątek 10:15-12:00, sala 119

Punktacja z pracowni

Punktacja z pracowni jest w systemie USOSWeb

Komunikaty

Opis projektów jest na stronie.
7 października (piątek) jest pierwszy wykład. Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Parę słów o wykładzie

Ruby to dynamicznie w pełni obiektowy typowany język programowania. Inspiracją do jego tworzenia były zarówno takie języki jak Perl czy Python, jak i CLU, Eiffel czy Smalltalk. Dzięki temu język ten zdobywa w ostatnich latach dużą popularność. Jednym z najważniejszych powodów, dla których warto poznać Ruby, jest Ruby on Rails: framework umożliwiający utworzenie prototypu aplikacji webowej za pomocą jednowierszowego polecenia.

Wykłady

NrDataOpis
17 październikaSprawy organizacyjne, wprowadzenie do języka
214 październikaTypy w Ruby, bloki
321 październikaBloki, moduły, komentarze
28 październikaWykład nie odbył się
44 listopadaProgramowanie obiektowe
518 listopadaWyrażenia regularne, wyjątki
625 listopadaPrzechowywanie danych: YAML, SQL etc.
72 grudniaRefleksje, drb
9 grudniaWykład nie odbył się (Dzień Rektorski)
816 grudniaWątki i testy
95 styczniaŚrodowisko Tk, wprowadzenie do RoR
1013 styczniaKontrolery i widoki. Sesje
1120 styczniaModele i migracje
1227 styczniaTestowanie aplikacji RoR

Ćwiczenia i pracownie

Pracownia do zajęć z Ruby przez ok 12 tygodni będzie polegała na zaprogramowaniu zadań z ogłaszanych po każdym wykładzie list. Zadania należy oddać prowadzącemu do oceny na najbliższych zajęciach. Na każdej liście będzie podany limit punktów, jakie można zdobyć za daną listę. W przypadku spóźnienia o tydzień, za przedstawione zadania można uzyskać co najwyżej połowę limitu. Po dwóch tygodniach po upływie terminu zadania nie będą oceniane.

Ostatni miesiąc pracowni jest przeznaczony na samodzielną realizację uzgodnionego z prowadzącym pracownię projektu.

Gdzie szukać informacji