Kontakt:

pokój: 339
telefon: +48 71 3757836
mail:
www: http://www.ii.uni.wroc.pl/~prz/

Konsultacje:

poniedziałek 12-14
pokój 339
proszę wcześniej uzgodnić dokładny termin konsultacji drogą mailową

Semestr zimowy w roku akademickim 2010/11

Adres:

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
OGŁOSZENIA

19 stycznia 2011 r.

Oceny z laboratorium w grupie PRz:

Studentom z mojej grupy (PRz) będę wpisywał oceny z laboratorium w poniedziałek 24 stycznia o godzinie 13:15. Jeśli ktoś nie będzie mógł w tym czasie dotrzeć do instytutu (pokój 339), to proszę zostawić indeks na półce koło portierni.

18 grudnia 2010 r.

Zadanie 10:

Termin oddania następnego zadania (zadanie 10) wypadnie już w nowym roku. Zadanie to będzie dotyczyć wątków. Sformułuję je jeszcze przed Wigilią i umieszczę na liście.

10 listopada 2010 r.

Zadanie 6 w grupie PRz:

Termin oddania następnego zadania (zadanie 6) w mojej grupie (PRz) został przesunięty o jeden tydzień a więc na 24 listopada.

10 listopada 2010 r.

Zadanie 5 w grupie PRz:

Zadanie 5 w mojej grupie (PRz) można również oddać za tydzień 17 listopada za trochę mniejszą liczbę punktów niż normalnie.

8 listopada 2010 r.

Decode Tieto 2010:

Każdy uczestnik kursu programowania w Javie, który zapisze się na zawody Decode Tieto 2010, weźmie udział w eliminacjach i osiągnie pozytywny wynik, dostanie ekstra punkty, które będą doliczane do punktacji z laboratorium.

Konkurs programistyczny rozpoczyna się jutro (9 listopada 2010). Firma Tieto Poland zainauguruje go w naszym Instytucie. Więcej informacji można znaleźć na stonie instytutowej.

5 listopada 2010 r.

Zadanie 5:

Nie podoba mi się to zadanie. Coś w nim poprawię, jeszcze dzisiaj...

Już!

Nie chciałem zmieniać zbyt wielu rzeczy, więc tylko uzupełniłem treść o pewne wskazówki mogące pomóc przy projektowaniu klas w tym zadaniu.

Nie napisałem tego w treści, ale można pomyśleć o statycznej kolekcji przechowującej wszystkie funkcje i operatory, co pozwoliłoby w elegancki sposób identyfikować nazwy wyłuskane z wpisanego wyrażenia ONP (tak zrobiłem w rozwiązaniu wzorcowym).

25 października 2010 r.

Zadanie 3:

W związku z licznymi pytaniami odnośnie zadania 3 (drzewa obliczeń) wyjaśniam: w zadaniu tym są do zrealizowania trzy podpunkty i za zrobienie wszystkich trzech podpunktów można łącznie dostać do 10 punktów.

Ponadto zrobiłem kilka poprawek i wyjaśnień w samej treści zadania. W podpunkcie 1: zmieniłem interfejs na klasę abstrakcyjną. W podpunkcie 2: podałem przykład wyrażenia i hierarchii klas.

5 października 2010 r.

Pierwsze laboratorium:

Pierwsze laboratoria odbędą się dopiero w przyszłym tygodniu 12-14 października.

3 października 2010 r.

Punkt informacyjny:

To właśnie w tym miejscu będą się pojawiać ważne ogłoszenia dotyczące organizacji zajęć związanych z tym przedmiotem. Proszę zaglądać do tych ogłoszń, szczególnie przed wykładem i przed laboratorium.

Java to współczesny obiektowy język programowania stworzony przez Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Od momentu powstania w połowie lat 90-tych XX wieku przeżył on dynamiczny rozwój a zainteresowanie nim stale rośnie. Język Java przyciągnął do dziś prawie 7 milionów programistów. Znajduje zastosowanie w każdej ważniejszej gałęzi przemysłu informatycznego i jest obecny w różnego rodzaju urządzeniach, komputerach i sieciach. Popularność Javy wynika przede wszystkim z przenośności programów i niezależności od konkretnej platwormy sprzętowej, a co za tym idzie, ma zastosowanie w Internecie oraz ogólnie w aplikacjach sieciowych. Jego podstawowe koncepcje zostały przejęte z języka Smalltalk (maszyna wirtualna, odśmiecanie pamięci) oraz z języka C++ (znaczna część składni i słów kluczowych).

Celem tych zajęć jest nauczenie Was programowania w języku Java oraz zapoznanie z podstawowymi technologiami wykorzystywanymi we współczesnym programowaniu w Javie.

Wymagane przygotowanie

 • Umiejętność programowania w języku C/C++ (podstawowe konstrukcje językowe i obiekty na elementarnym poziomie).
 • Znajomość podstawowych struktur danych (tablice, listy, drzewa, grafy).

Literatura

Literatura papierowa polskojęzyczna:

 • Ken Arnold, James Gosling: Java. WNT, Warszawa 1999.
 • Krzysztof Barteczko: Java. Od podstaw do technologii. Tom 1 i 2. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.
 • Herbert Schildt: Java. Kompendium programisty. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.
 • Bruce Eckel: Thinking in Java. Wydanie 4. Edycja polska. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.

Literatura papierowa anglojęzyczna:

 • Ken Arnold, James Gosling, David Holmes: The Java Programming Language. Fourth Edition. Prentice Hall PTR, 2005.
 • James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha: The Java Language Specification. Third Edition. Prentice Hall PTR, 2005.
 • Tim Lindholm, Frank Yellin: The Java Virtual Machine Specification. Second Edition. Prentice Hall PTR, 1999.

Literatura elektroniczna anglojęzyczna:

Terminarz

 • wykład: środa 8-10 s.25 (Paweł Rzechonek)
 • laboratorium:
  wtorek 8-10 s.107 (Marek Szykuła)
  środa 10-12 s.137 (Paweł Rzechonek)
  czwartek 12-14 s.108 (Łukasz Piwowar)
  czwartek 16-18 s.107 (Marcin Skórzewski)

Laboratorium

Zasady zaliczenia przedmiotu

Ogólnie:
W semestrze będzie opublikowanych (na tej stronie) kilkanaście prostych zadań do zaprogramowania. Za każde poprawnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać do 10 punktów (chociaż zadania będą różnej trudności).
Terminy:
Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie. Spóźnienia nie będą tolerowane, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji życiowych: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wezwanie do Sądu, itp.
Prezentacje:
Programy należy prezentować osobiście w czasie pracowni (proszę nie wysyłać programów pocztą elektroniczną, ani nie przekazywać ich poprzez kolegów czy koleżanki). W trakcie prezentacji programu trzeba się liczyć z pytamiami dotyczącymi zadania: metoda rozwiązania, zastosowane konstrukcje językowe, wykorzystane technologie, itp.
Oceny:
Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania punktów; na ocenę bardzo dobrą trzeba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.

Lista zadań laboratoryjnych

 1. 12-14.10.2010: liczby naturalne w postaci słownej (pdf)
 2. 19-21.10.2010: wzór dwumianowy Newtona (pdf)
 3. 26-28.10.2010: drzewa obliczeń (pdf)
 4. 3/4/9.11.2010: drzewa binarnych poszukiwań (pdf)
 5. 10/16/18.11.2010: kalkulator ONP (pdf)
 6. 23-25.11.2010: rysunek (pdf)
 7. 30.11-2.12.2010: kółko i krzyżyk (pdf)
 8. 7-9.12.2010: kalendarz (pdf)
 9. 14-16.12.2010: nawigator po systemie plików (pdf)
 10. 4/5/13.01.2011: skrzyżowanie (pdf)
 11. 11/12/20.01.2011: lista cykliczna (pdf)
 12. 18/19/27.01.2011: album (pdf)

Ranking

Wykład

Materiał omawiany na wykładach

Spis wykładów:

1: język Java 2: klasy i obiekty 3: dziedziczenie i polimorfizm
4: interfejsy 5: wyjątki 6: AWT i zdarzenia
7: Swing - komponenty GUI 8: Swing - architektura okien 9: Swing - architektura MVC
10: strumienie 11: wątki 12: wyliczenia
13: typy sparametryzowane 14: aplety 15: serwlety
6.10.2010 (język Java)

Koncepcja Javy:

 • historia Javy;
 • podstawowe cechy języka programowania Java (obiekty, odśmiecanie);
 • technologia Javy;
 • wirtualna maszyna Javy;
 • biblioteki standardowe Javy.

Składnia języka Java:

 • pierwszy program w Javie;
 • kompilowanie (program javac) i uruchamianie (program java) programów w javie;
 • komentarze;
 • typy pierwotne i referencyjne;
 • zmienne, zasięg zmiennych;
 • literały;
 • stałe;
 • tworzenie obiektów (operator new) i ich usuwanie (garbage-collector);
 • operatory, wyrażenia i instrukcje sterujące;
 • napisy (klasa String);
 • tablice, tablice wielowymiarowe;
 • standardowe wejście/wyjście;
 • parametry wywołania programu.
Przykładowe programy:
PierwszyProgram.java
PolskieZnakiISO88592.java
ArgumentyProgramu.java
NapisDoLiczby.java
TrojkatnaTablica.java
13.10.2010 (klasy i obiekty)

Klasy i obiekty:

 • klasa jako nowy typ danych;
 • definicjowanie włanych klas;
 • składowe klasy: pola i metody;
 • referencja this;
 • pola definiują stan obiektu;
 • inicjalizacja pól instancyjnych, instancyjny blok inicjalizacyjny;
 • metody definiują funkcjonalność obiektu;
 • metody ze zmienną liczbą argumentów;
 • konstruktory, konstruktor domyślny;
 • wywołanie konstruktora wewnątrz innego konstruktora (konstrukcja this);
 • przeciążanie nazw konstruktorów i metod;
 • pola finalne (deklarator final) i ich inicjalizacja;
 • tworzenie obiektów za pomocą operatora new;
 • odzyskiwanie pamięci przez garbage-collector, metoda finalize();
 • kontrola dostępu do składowych (deklaratory public, private, protected i widoczność pakietowa);
 • składowe statyczne (deklarator static);
 • inicjalizacja pól statycznych, statyczny blok inicjalizacyjny;
 • ograniczenia metod staycznych.
Przykładowy program:
Punkt2D.java
20.10.2010 (dziedziczenie i polimorfizm)

Dziedziczenie:

 • deklaracja dziedziczenia;
 • inicjalizacja obiektu i konstruktory w klasie pochodnej;
 • inicjalizacja części odziedziczonej (konstrukcja super);
 • dodawanie nowych pól i metod;
 • przesłanianie pól;
 • nadpisywanie metod;
 • hierarchia dziedziczenia i klasa Object;
 • upublicznianie składowych;
 • wywoływanie starych metod z nadklasy (konstrukcja super);
 • rzutowanie i operator instanceof.

Polimorfizm:

 • referencje do obiektów danej klasy może wskazywać na obiekt dowolnej klasy pochodnej;
 • polimorficzne wywoływanie metod;
 • klasy i metody abstrakcyjne (modyfikator abstract);
 • klasy i metody końcowe (modyfikator final).
27.10.2010 (interfejsy)

Pakiety:

 • definiowanie własnych pakietów;
 • importowanie całych pakietów, pojedynczych klas z pakietu i składowych statycznych z wybranej klasy;
 • parametr -classpath przy kompilacji i przy uruchamianiu programów;
 • pakiety standardowe.

Interfejsy:

 • rola interfejsów w programowaniu obiektowym;
 • definiowanie interfejsów;
 • domyślne modyfikatory pól i metod w interfejsach;
 • rozszerzanie interfejsów;
 • zastosowania interfejsów;
 • adaptery;
 • interfejs Cloneable i klonowanie obiektów.

Klasy wewnętrzne:

 • definiowanie statycznych klas zagnieżdżonych;
 • definiowanie klas wewnętrznych;
 • dostęp do klasy zewnętrznej poprzez .this;
 • tworzenie obiektów klas wewnętrznych poprzez .new;
 • lokalne klasy wewnętrzne;
 • anonimowe klasy wewnętrzne.
3.11.2010 (wyjątki)

Wyjątki:

 • czym są wyjątki i jak się ich używa (podział kodu na procedury obliczeniowe i sterujące);
 • hierarchia klas wyjątków (klasa Throwable);
 • wyjątki kontrolowane i niekontrolowane (klasy Error i RuntimeException);
 • nieprzechwycone wyjątki;
 • zgłaszanie wyjątków - instrukcja throw;
 • klauzula throws i jej postać w przypadku nadpisywania;
 • wychwytywanie wyjątków - instrukcja try-catch;
 • klauzula finally i jej wykonanie;
 • deklarowanie własnych klas wyjątków;
 • stos wywołań wyjątków.

Asercje:

 • czym są asercje i jak się ich używa (niezmienniki w programie);
 • instrukcja assert;
 • sterowanie programem za pomocą asercji (wyjątek AssertionError);
 • włączanie i wyłączanie asercji (domyślnie asercje są wyłączone).
10.11.2010 (AWT i zdarzenia)

Komponenty AWT:

 • hierarchia klas komponentów AWT;
 • komponenty proste i kontenery;
 • okna Frame i ich właściwości;
 • okna dialogowe Dialog i modalność;
 • menadżery rozkładu komponentów w kontenerach.

Grafika:

 • obiekt Canvas jako płaszczyzna do rysowania;
 • robot graficzny Graphics;
 • kolory (klasa Color);
 • czcionki (klasa Font);
 • kreślenie napisów i prostych figur.

Obsługa zdarzeń:

 • model obsługi zdarzeń oparty na delegatach;
 • klasy zdarzeń;
 • źródła zdarzeń;
 • interfejsy do nasłuchu zdarzeń;
 • definiowanie delegatów do odbioru zdarzeń;
 • adaptery zdarzeń.
Przykładowe programy:
TestFrame1.java
TestFrame2.java
TestFrame3.java
TestPanel.java
TestCanvas.java
TestActionEvent.java
TestLayoutFlowLayout.java
TestLayoutBorderLayout.java
TestLayoutGridLayout.java
TestLayoutNull.java
17.11.2010 (Swing - komponenty GUI)

Architektura komponentów GUI w Swingu:

 • hierarchia klas komponentów Swing;
 • komponenty lekkie i ciężkie w Swingu;
 • komponenty wewnętrzne (lekkie);
 • okna (komponenty ciężkie);

Podstawowe komponenty Swing:

 • przegląd podstawowych komponentów GUI;
 • szablon aplikacji;
 • grafika w Swingu;
 • menu, menu kontekstowe, mnemoniki, akceleratory;
 • dialogi i klasa JOptionPane.
24.11.2010 (Swing - architektura okien)

Okna w Swingu:

 • architektura okien w Swingu;
 • warstwy;
 • szyba;
 • okna wewnętrzne JInternalFrame;
 • wygląd komponentów (obiekty LookAndFeel).

Specjalizowane komponenty Swing:

 • panel dzielony JSplitPane;
 • panel z zakładkami JTabbedPane;
 • panel przewijalny JScrollPane;
 • pasek narzędzi JToolBar.
1.12.2010 (Swing - architektura MVC)

MVC:

 • idea MVC - oddzielenie danych od ich prezentacji;
 • MVC w Swingu;
 • szczegóły MVC na przykładzie JList:
  • model danych ListModel,
  • model GUI ListSelectionModel,
  • komunikacja model-widok w AbstractListModel,
  • kreślarz w liście ListCellRenderer.

Zaawansowane komponenty Swing:

 • lista JList;
 • drzewo JTree;
 • tabela JTable.

Komentarze dokumentacyjne:

 • umieszczanie komentarzy dokumentacyjnych w programie;
 • tagi w komentarzach dokumentacyjnych;
 • generowanie dokumentacji (program javadoc).
Przykładowy program:
Totolotek.java
8.12.2010 (strumienie)

Strumienie:

 • pojęcie strumienia;
 • strumienie do czytania i pisania;
 • strumienie na bajtowe i znakowe;
 • strumienie przedmiotowe (źródło i odbiornik danych);
 • strumienie przetwarzające i filtrujące;
 • strumienie binarne;
 • kodowanie;
 • kompresja;
 • serializacja (interfejs Serializable).

Pliki:

 • obiekty plikowe (klasa File).
15.12.2010 (wątki)

Wątki:

 • pojęcie procesu i wątków w procesie;
 • tworzenie wątków w javie, ich uruchamianie i kończenie;
 • przerywanie działania wątku (metoda interrupt());
 • cykl życia wątku;
 • synchronizacja wątków (metody i bloki synchronizowane);
 • pola z deklaratorem volatile;
 • koordynacja wątków (metody wait(), notify() i notifyAll());
 • wymuszanie pracy innych wątków (metody yield() i join());
 • wątki demony;
 • priorytety wątków.
22.12.2010 (wyliczenia)

Wyliczenia:

 • definiowanie prostych wyliczeń;
 • typy wyliczeniowe jako klasy dziedziczące po Enum;
 • stałe wyliczeniowe i ich nazwy;
 • import statyczny w przypadku wyliczeń;
 • porównywanie wyliczeń, typ wyliczeniowy w instrukcji if;
 • identyfikacja wyliczeń, typ wyliczeniowy w instrukcji switch;
 • metody statyczne values() i valueOf();
 • dodawanie pól, metod i konstruktorów w wyliczeniach.

Typy otoczkowe:

 • klasy opakowujące typu pierwotne;
 • automatyczne otaczanie wartości pierwotnych;
 • automatyczne rozpakowywanie w wyrażeniach.

Refleksja:

 • klasa Class;
 • literały klasowe;
 • dynamiczne ładowanie klas;
 • pojęcie refleksji;
 • pozyskanie informacji o klasie w trakcie wykonania programu;
 • działania na składowych w obiekcie z wykorzystaniem refleksji.
5.01.2011 (typy sparametryzowane)

Typy sparametryzowane:

 • zastosowanie parametyzacji;
 • parametryzacja klas;
 • typy parametryczne;
 • parametry ograniczone;
 • parametry wieloznaczne;
 • implementacja parametyzacji w Javie - mechanizm znoszenia;
 • parametryzacja metod;
 • parametryzacja interfejsów;
 • parametryzacja podczas dziedziczenia;
 • typy surowe;
 • ograniczenia dla typów sparametryzowanych.
12.01.2011 (aplety)

Kolekcje standardowe:

 • pojęcie kolekcji;
 • kolekcje Vector i Properties;
 • dynamiczne zbiory danych i interfejs Collection<T>;
 • dynamiczne zbiory asocjacyjne par klucz-wartość i interfejs Map<K,V>;
 • implementacje kolekcji;
 • iteratory i interfejs Iterator<E>;
 • przeglądanie i modyfikowanie kolekcji za pomocą iteratorów;
 • algorytmy zawarte w klasie Collections.

Aplety:

 • aplet - program na stronie html działający u klienta w przeglądarce;
 • definiowanie apletu (klasa Applet i JApplet);
 • cykl życia apletu;
 • osadzanie apletu w dokumencie html;
 • umieszczanie apletu na sewerze www;
 • przekazywanie parametrów do apletu;
 • ograniczenia apletów;
 • uruchamianie apletów za pomocą programu appletviewer;
 • program jar do pakowania klas, apletów oraz innych zasobów.
19.01.2011 (serwlety)

Metadane:

 • metadane - notatki w programie;
 • definicja notatki @interface i jej użycie;
 • strategia zachowania notatek @Retention;
 • określenie typu deklaracji związanej z notatką @Target;
 • notatki z wartościami domyślnymi składowych;
 • notatki z jedną składową i notatki znacznikowe;
 • czytanie notatek w czasie działania programu;
 • notatki wbudowane.

Servlety:

 • serwlet - program generujący dokument html działający po stronie serwera www;
 • definiowanie serwletu (interfejs Servlet);
 • cykl życia serwletu;
 • serwer aplikacji w środowisku Apache Tomcat;
 • umieszczanie serwletu na sewerze;
 • konfigurowanie serwera aplikacji (plik web.xml);
 • generowanie dokumentu odpowiedzi przez serwlet.

Instytut Informatyki