Menu

May 9, 2019, 6:48 p.m.

Nasz doktorant, Krzysztof Sornat, został laureatem programu START.

Celem programu zarządzanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej jest wyróżnienie najlepszych badaczy przed trzydziestym rokiem życia. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców na początku kariery badawczej i ułatwić im pełne poświęcenie się nauce.

Stypendia są przyznawane w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów. Setka laureatów konkursu w roku 2019 została wyłoniona spośród 899 kandydatów. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 25 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji.

Krzysztof projektuje i analizuje algorytmy aproksymacyjne i parametryzowane dla NP-trudnych problemów optymalizacyjnych, które występują w kontekście badań operacyjnych oraz teorii wyboru. W szczególności zajmuje się problemami klastrowania typu k-means oraz problemami wyboru wielu zwycięzców (ang. multiwinner elections). Listę jego publikacji można zobaczyć na stronie.

Wszyscy laureaci otrzymują stypendium, a Krzysztof - dodatkowo - otrzyma środki na sfinansowanie miesięcznej wizyty naukowej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Krzysztof będzie współpracował z prof. Edith Elkind, która jest ekspertem w obliczeniowej teorii wyboru społecznego (ang. computational social choice). W trakcie pobytu Krzysztof będzie badać powiązania pomiędzy problemami klastrowania oraz problemami wyboru wielu zwycięzców.