Dokumenty związane z zaliczaniem praktyk zawodowych zostaną zamieszczone po 1 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów (pdf)

Firmy oferujące praktyki:

Zachęcamy firmy do przedstawienia swoich ofert pracy, staży oraz praktyk na forum studenckim.