Kontakt:

pokój: 339
telefon: +48 71 3757836
mail:
www: http://www.ii.uni.wroc.pl/~prz/

Konsultacje (pokój 339):

 • poniedziałek 12-13
 • środa 12-13

Proszę wcześniej uzgodnić dokładny termin konsultacji drogą mailową.

zaawansowane technologie Javy (lato 2015)

Adres:

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
OGŁOSZENIA

20 kwietnia 2015 r.

Zadanie 7:

Znów nie wystawiłem kolejnego zadania zo zrobienia na najbliższą środę 22.04.2015. Tym razem link był nie do tego dokumentu co trzeba.

Tak więc termin bieżącego zadania z listy będzie przesunięty o tydzień.

14 marca 2015 r.

Zadanie 3:

Zapomniałem wczoraj wystawić następnego zadania zo zrobienia na najbliższą środę 18.03.2015. Ale co się dziwić - w końcu wczoraj był piątek i to 13-ty.

Następne prościutkie zadanie dotyczące polis bezpieczeństwa zamieściłem na liście poniżej. Wersję .pdf wygeneruję przy najbliższej okazji.

10 marca 2015 r.

Semiaryjny charakter zajęć:

Studenci na tych zajęciach przygotowują i prezentują referaty na wybrany temat. Nie jest to jednak powód, aby Dziekan uznał studentowi na tej podstawie uczestniczenie w zajęciach seminaryjnych, albowiem seminarium ma nauczyć studenta samodzielnej pracy nad zagadnieniami o charakterze teoretycznym (a nie praktycznym), dojrzałego wyboru źródeł wiedzy (w konsultacji z prowadzącym) ich przeanalizowania, zrozumienia, opracowania w skróconej formie i przedstawienia opracowanych wyników na zajęciach grupowych.

A więc krótko - zaawansowane technologie Javy nie nadają się na seminarium.

27 lutego 2015 r.

Pierwsze zadanie:

Widoczne jest już na stronie pierwsze zadanie - dotyczy JavaBeans. Termin jego realizacji to 4 marca 2015 r. (proszę się nie sugerować datą w treści zadania).

23 lutego 2015 r.

Strona w przygotowaniu:

Obecna wersja tej strony została przekopiowana z 2013 roku i jest w trakcie edycji. Proszę o trochę cierpliwości.

21 lutego 2015 r.

Punkt informacyjny:

To w tym miejscu będą się pojawiać ważne ogłoszenia dotyczące organizacji zajęć związanych z tym przedmiotem. Proszę zaglądać do ogłoszń, szczególnie przed wykładem i przed laboratorium.

Java to współczesny obiektowy język programowania stworzony przez Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Od momentu powstania w połowie lat 90-tych XX wieku przeżył on dynamiczny rozwój a zainteresowanie nim stale rośnie. Język Java przyciągnął do dziś prawie 7 milionów programistów. Znajduje zastosowanie w każdej ważniejszej gałęzi przemysłu informatycznego i jest obecny w różnego rodzaju urządzeniach, komputerach i w sieci. Popularność Javy wynika przede wszystkim z przenośności programów i niezależności od konkretnej platformy sprzętowej, a co za tym idzie, ma zastosowanie w Internecie oraz ogólnie w aplikacjach sieciowych. Jego podstawowe koncepcje zostały przejęte z języka Smalltalk (maszyna wirtualna, odśmiecanie pamięci) oraz z języka C++ (znaczna część składni i słów kluczowych).

Zajęcia te to kontynuacja kursu Javy z poprzedniego semestru. Celem tych zajęć jest bliższe poznanie wybranych technologi używanych przez wyrafinowanych programistów Javy.

Wymagane przygotowanie

 • Umiejętność programowania w języku Java (programowanie obiektowe, zaawansowane konstrukcje językowe, programowanie współbieżne, typy sparametryzowane).
 • Umiejętność czytania dokumentacji anglojęzycznej.

Literatura

Literatura papierowa polskojęzyczna:

 • Elliotte Rusty Harold: Java. Programowanie Sieciowe. Wydawnictwo RM, Warszawa 2001.
 • Krzysztof Barteczko: Java. Od podstaw do technologii. Tom 1 i 2. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.
 • Herbert Schildt: Java. Kompendium programisty. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.
 • Bruce Eckel: Thinking in Java. Wydanie 4. Edycja polska. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
 • Cay Horstmann, Gary Cornell: Core Java. Techniki zaawansowane. Wydanie 8. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009.

Literatura papierowa anglojęzyczna:

 • Ken Arnold, James Gosling, David Holmes: The Java Programming Language. Fourth Edition. Prentice Hall PTR, 2005.
 • James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha: The Java Language Specification. Third Edition. Prentice Hall PTR, 2005.
 • Tim Lindholm, Frank Yellin: The Java Virtual Machine Specification. Second Edition. Prentice Hall PTR, 1999.

Literatura elektroniczna anglojęzyczna:

Terminarz

 • wykład: wtorek 14-16 s.141 (Paweł Rzechonek)
 • laboratorium: środa 8-10 s.7 (Paweł Rzechonek)

Laboratorium

Zasady zaliczenia przedmiotu

Ogólnie:
Praca na tym przedmiocie składa się z dwóch elementów: przeprowadzenie wykładu na wybrany temat i programowaniu zadań na bieżąco.
Punktacja:
Każdy student ma w ciągu semestru przygotować i poprowadzić wykład na wybrany temat (metriały do wykładu będa potem podlinkowane na tej stronie). Za każdą godzinę przeprowadzonego wykładu można będzie dostać do 10 punktów (można przygotować nie więcej niż 4 godziny wykładu w semestrze).
W ciągu semestru będzie do zaprogramowania kilkanaście raczej prostych zadań do zaprogramowania (zadania będa publikowane na tej stronie). Za każde poprawnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać do 10 punktów (chociaż zadania będą różnej trudności).
Programy:
Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać osobiście w wyznaczonym terminie. Tygodniowe spóźnienie będzie obciążone zabraniem połowy punktów za zadanie.
Prezentacje:
Temat wykładu do przygotowania i wygłoszenia student wybiera na pierwszych zajęciach. Termin wykładu można uzgodnić później w trakcie semestru.
Oceny:
Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania za programy punktów; na ocenę bardzo dobrą trzeba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.

Lista zadań laboratoryjnych

 1. 4.03.2015: akwarium (pdf) - JavaBeans
 2. 11.03.2015: kalkulator kredytowy (pdf) - applets
 3. 18.03.2015: ograniczanie/rozszerzanie dostępu do zasobów (pdf) - policy
 4. 25.03.2015: biblioteka domowa (pdf) - JDBC
 5. 1.04.2015: hydepark (pdf) - TCP
 6. 15.04.2015: liczby Catalana (pdf) - JSP
 7. 29.04.2015: labirynt (pdf) - Android
 8. 13.05.2015: liczby pierwsze (pdf) - RMI
 9. 20.05.2015: producenci i konsumenci (pdf) - NIO
 10. 27.05.2015: wzorzec w tekście (pdf) - JNI
 11. 10.06.2015: planowanie budżetu (pdf) - internationalisation

Ranking

Wykład

Materiał omawiany na wykładach

Instytut Informatyki