Numerical Analysis Research Group - Seminars 2012/13


Institute of Computer Science
ul. Joliot-Curie 15, Wrocław

Room 237 (Room 104, on special occasions)
Tuesdays, 14.15-16.00

28.05.2013    
Mieczysław Wodecki
              Szeregowanie cykliczne
              [ Cyclic scheduling]

21.05.2013    
Przemysław Gospodarczyk
              Obniżanie stopnia krzywych Beziera z ograniczeniem obszaru zmienności punktów kontrolnych
              [ Degree reduction of the Bezier curves with constrained control points area]

14.05.2013    
Krzysztof Michalak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Piotr Lipiński, Patryk Filipiak
              Ewolucyjne algorytmy optymalizacji wielokryterialnej w modelowaniu ryzyka finansowego
              [Evolutionary multiobjective optimization algorithms in the finance risk modelling]

7.05.2013    
Rafał Nowak
              Przybliżanie funkcji Γ za pomocą ułamków łańcuchowych
              [Use of continued fractions in the approximation of Γ function]

23.04.2013    
Stanisław Lewanowicz, Paweł Woźny, Rafał Nowak
              Własności dużych bazowych wielomianów Jacobiego dwu zmiennych
              [Properties of the bivariate big q-Jacobi polynomials]

9.04.2013    
Andrius Paukste (Uniwersytet Wileński)
              Financial Time Series Analysis with Optimization on GPUs

19.03.2013    
Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski)
              Metody iteracyjne dla nierówności wariacyjnych
              Streszczenie
              [Iterative methods for variational inequalities]

8.01.2013    
Piotr Wnuk-Lipiński
              O miarach i całkach wektorowych
              [On vector measures and integrals]

11.12.2012    
Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski)
              Modele matematyczne i metody obliczeniowe w tomografii komputerowej, radioterapii i w grze Sudoku
              [Mathematical models and computational methods in tomography, radiotherapy and Sudoku game]

4.12.2012    
Patryk Filipiak
              Ewolucyjna metoda autokalibracji pewnej klasy kamer monitorujących w celu pomiaru prędkości pojazdów
              [An evolutionary method of autocalibration of traffic monitoring cameras]

27.11.2012    
Mieczysław Wodecki
              Kryteria eliminacyjne w problemach optymalizacji kombinatorycznej
              [Elimination criteria in combinatorial optimisation]

20.11.2012    
Stefan Paszkowski (Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN)
              Szeregi nieskończone z liczbami pierwszymi w składnikach
              [Infinite series involving prime numbers in terms]

6.11.2012    
Paweł Woźny
              Szybki algorytm konstrukcji baz dualnych
              [Fast construction of dual bases]

30.10.2012    
Przemysław Gospodarczyk
              Obniżanie stopnia sklejanych krzywych Beziera z ograniczeniami
              [Constrained degree reduction of the Bezier spline curves]

23.10.2012    
Zespół (Team)
              Wrażenia z konferencji
              [Summer impressions]