Spis rzeczy

Opis wykładu
Spis wykładów
Przydatne linki

Projekty


Dane o wykładzie

Wykładowca: Marcin Młotkowski
Wykład: piątek 10:15-12:00, sala 119

Komunikaty

5.10.2017 Pierwszy wykład

Parę słów o wykładzie

Python jest eleganckim obiektowo-zorientowanym językiem skryptowym, wykorzystywanym zarówno do tworzenia serwisów interentowych jak i do tworzenia narzędzi do administrowania systemami operacyjnymi (Linux Redhat). Składnia Pythona jest dość oryginalna: zakres pętli czy instrukcji warunkowej jest wyznaczony za pomocą wcięć, jednak dzięki temu programy są przejrzyste i czytelne. Silną stroną Pythona są listy będące częścią języka, dzięki czemu operacje na listach mają zwartą notację. Programujący w Pythonie mają do swojej dyspozycji obszerną i rozwijaną bibliotekę standardową, dzięki czemu można np. napisać klienta prostej sieci P2P w siedemnastowierszowym programie.

Wykłady

LpDataOpisZadania
16.10.2017Sprawy organizacyjne. Wprowadzenie1. lista
213.10.2017Klasy i obiekty w Pythonie2. lista
320.10.2017Kolekce w Pythonie(wersja z powykładowymi poprawkami)3. lista
427.10.2017Generatory, we/wy4. lista
503.11.2017Przetwarzanie tekstu: wyrażenia regularne, html, xml5. lista
610.11.2017Wątki6. lista
717.11.2017Gtk7. lista
801.12.2017Bazy danych8. lista
908.12.2017testowanie i debugowanie9. lista
1015.12.2017Sieci w Pythonie10. lista
1122.12.2017Pygames
1205.01.2018Wprowadzenie do django
1312.01.2018django, testowanie
1419.01.2018django, autentykacja
1526.01.2018C API, różne implementacje Pythona

Ćwiczenia i pracownie

Pracownia do zajęć z Pythona przez ok 10 tygodni będzie polegała na zaprogramowaniu zadań z ogłaszanych po każdym wykładzie list. Zadania należy oddać prowadzącemu do oceny na najbliższych zajęciach. Na każdej liście będzie podany limit punktów, jakie można zdobyć za daną listę. W przypadku spóźnienia o tydzień, za przedstawione zadania można uzyskać co najwyżej połowę limitu. Po dwóch tygodniach po upływie terminu zadania nie będą oceniane.

Ostatni miesiąc pracowni jest przeznaczony na samodzielną realizację uzgodnionego z prowadzącym pracownię projektu.

Skala ocen

Suma punktów zdobytych za zaprogramowanie zadań z list oraz za projekt jest podstawą do oceny. Do zdobycia zaliczenia wymagane jest uzyskanie przynajmniej połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas całego semestru. Przedziały do pozostałych ocen będą równo rozłożone (z dokładnością do różnych zaokrągleń etc.).

Gdzie szukać informacji

Python

Tkinter