Menu

March 8, 2022, 8:33 p.m.

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie uczniów do uniwersyteckich klas siódmych o profilu matematyczno-informatycznym. Od 1 września 2022 roku planowane jest utworzenie klas matematyczno-informatycznych w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Bobrza, www) oraz w Szkole Podstawowej nr 76 (ul. Wandy, www ). Więcej informacji na stronie wydziału.

Jednym z elementów oferty jest sprawdzony i realizowany od lat z licznymi sukcesami program nauki programowania i algorytmiki, któremu patronujemy.

klasy uniwersyteckie, SP3, SP76