Menu

May 17, 2019, 11:03 p.m.

Maciej Piróg, pracownik Instytutu Informatyki UWr, otrzyma blisko pół miliona złotych na swoje badania naukowe.

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło dzisiaj konkurs SONATA na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Projekt Macieja "Efekty algebraiczne: kompozycja i koindukcja" zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów dotyczących informatyki i technologii informacyjnych. Więcej na temat projektu można przeczytać w następującym opisie.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.