Programowanie funkcyjne

Krótka instrukcja instalacji środowiska dla języka OCaml
Komendy Xemacsa

Ocena z zadań z ogłaszanych list stanowi 60% oceny końcowej z pracowni. Listy będą ogłaszane do wykładu 10. Pozostałe 40% to ocena programu z tematu wolnego, realizowanego do końca semestru. Możliwe jest zaliczenie pracowni bez programu z tematu wolnego (najwyżej na dst+).

Wykłady

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Materiały pomocnicze do wykładów

w8