Witold Karczewski

 

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, tel. 71 375-7808

 

witold.karczewski at cs.uni.wroc.pl

 

Konsultacje: środa: 14-16

pokój 239