Do wykonania poniższych ćwiczeń przydatne będą jakieś nietrywialne pliki do edycji: plik zawierający jakiś zwykły tekst (>500 słów), oraz zestaw plików zawierający jakiś program, najlepiej w ANSI C, C++, lub Javie (program powinien składać się z kilku modułów źródłowych, nagłówkowych, itp., gdzie odwołania do tych samych symboli, zmiennych, funkcji, klas, metod, itp., znajdują się w różnych plikach).

Przydatna będzie również jakaś wersja „ściągi” (cheat-sheet) Gnu Emacsa, czyli listy podstawowych poleceń klawiaturowych. Najłatwiej będzie pracować z papierowym wydrukiem takiej ściągi.

 1. Praca z Gnu Emacsem bez uczenia się

  Wywołaj okienkową wersję Gnu Emacsa (zwykle wystarczy w tym celu wywołać program w środowisku okienkowym, ze znakiem & na końcu polecenia) na jakimś pliku. Przećwicz poruszanie się klawiszami strzałek, oraz dedykowanymi klawiszami edycyjnymi jak: Page-Up, Page-Down, Home, End, Ins, Del, itp. Nie próbuj typowo Windowsowych skrótów klawiaturowych, jak Control-S, Control-Z, Control-X/Control-V, itp. Dokonaj jakichś zmian w pliku, i spróbuj zamknąć okno z poziomu systemu okienkowego (menu okna). Odpowiedz twierdząco na pytanie Emacsa o zgodę na zapisanie zmodyfikowanej wersji pliku.

  Sprawdź czy wszystko zostało poprawnie wykonane. Jeśli tak, to powtórz ćwiczenie wywołując myszą dalsze operacje z menu Emacsa.

  To ćwiczenie ma na celu sprawdzenie, czy i w jakim stopniu Gnu Emacsa da się używać jako zwykłego edytora tekstu, bez uczenia się jego natywnych poleceń, pod warunkiem, że nie używamy konwencji, które znamy z innych środowisk.

  Sformułuj odpowiedź na to pytanie.

 2. Wbudowany tutorial

  Wywołaj Gnu Emacsa bez żadnego pliku, i spróbuj wykonać jego wbudowany tutorial (normalnie poleceniem C-h t). Postaraj się wykonać to w polskim środowisku, aby w miarę możliwości uzyskać polską wersję tutoriala.

  Tutorial warto przerobić w całości (a przynajmniej do sekcji ``Operacje na oknach”), ponieważ wtedy uzyskuje się pewną wprawę w podstawowych operacjach w Emacsie. Jeśli jednak wykonanie całego tutoriala zajmuje Ci zbyt dużo czasu, to możesz przerwać wcześniej, zaznaczając w raporcie jaki kawałek tutoriala udało Ci się wykonać.

 3. Podstawowe operacje w trybie tekstowym

  Uwaga: na początek lepiej byłoby uniknąć możliwych komplikacji wynikających z użytego encodingu polskich znaków. Dlatego, jeśli Twój plik testowy zawiera polski tekst z polskimi literami, to najlepiej wygeneruj jego wersję ASCII poleceniem:

  iconv -f ISO8859-2 -t ASCII//TRANSLIT
  
  albo:
  iconv -f UTF-8 -t ASCII//TRANSLIT
  
  albo podobnym.

 4. Operacje na buforach i oknach

  Otwórz plik w Emacsie, następnie otwórz drugi plik w oddzielnym buforze. Wypróbuj przełączanie się między buforami, z~dopełnianiem nazw buforów.

  Wyświetl listę buforów, co spowoduje utworzenie dodatkowego okna. Spowoduj zamknięcie tego okna, a następnie przejdź do bufora z listą buforów. Zamknij ten bufor.

  Teraz sam utwórz drugie okno, przejdź do niego, i w nim przełącz się na drugi bufor, aby mieć jednocześnie dwa bufory widoczne w dwóch oknach.

  Następnie, wróć w drugim oknie do pierwszego bufora, i przejdź w nim do innego fragmentu pliku. Sprawdź edytowanie dwóch różnych fragmentów tego samego pliku w dwóch oknach.

 5. Edycja z encodingiem polskich znaków

  Otwórz plik zawierający polskie znaki w encodingu zgodnym z bieżącą lokalizacją. Upewnij się, że Emacs wyświetla polskie znaki odpowiednią czcionką, i że możesz pisać polskie znaki z klawiatury.

  Sprawdź flagi trybów i encodingu w linijce statusowej (pierwszych kilka znaków po lewej).

  Następnie spróbuj innego encodingu polskich znaków (np. ISO8859-2 jeśli normalnie używasz UTF-8, lub na odwrót). W tym celu otwórz plik, może być nowy i pusty, ustaw w nim docelowy encoding (set-buffer-file-coding-system), i wpisz jakieś soczyście polskie teksty. Zapisz plik, sprawdź, czy został poprawnie zapisany (np. programem iconv).

  Z kolei na pliku zawierającym polski tekst, wypróbuj sprawdzanie poprawności ortograficznej programem ispell/aspell (ispell-buffer), wcześniej ustawiając słownik (ispell-change-dictionary) na „polish”. Wypróbuj operacje dodawania słów do indywidualnego słownika, i zapisz ten słownik na pliku w chwili kończenia pracy. Odpal ponownie Emacsa i w nim ispell, żeby sprawdzić działanie zapamiętanego słownika.

  Jeśli używasz Latexa, to otwórz Emacsa na jakimś pliku z dokumentem w języku polskim, i ponownie wypróbuj ispell.

 6. Praca w trybie terminalowym

  W okienku terminala połącz się przez sieć (program ssh) z jakimś komputerem Unix/Linux (może to być ten sam komputer). Dla pewności wywołaj ssh z opcją -x (co powinno skutecznie utrudnić Emacsowi start w trybie okienkowym).

  Następnie powtórz trzy poprzednie punkty ćwiczenia, to znaczy, wypróbuj podstawowe operacje tekstowe: kasowanie, odzyskiwanie, przeszukiwanie, zastępowanie (z różnymi opcjami stosowanymi wcześniej), przełączanie się między buforami, oraz otwieranie i zamykanie dodatkowych okien, a także edycję plików z encodingiem polskich znaków.

  Jeśli natrafiłeś/aś na jakieś problemy w trybie tekstowym, których nie miałeś/aś poprzednio, to opisz w raporcie na czym polegał ten problem.

 7. Praca z CC Mode

  Otwórz jakiś nietrywialny program w ANSI C/C++/Javie i wypróbuj kilka podstawowych operacji, które działają w trybie każdego niemal języka programowania: TAB, C-j, M-;, C-M-f, C-M-b, C-M-a, C-M-e.

  Przeczytaj opis trybu głównego, przećwicz przynajmniej 5 różnych specjalizowanych operacji.

  Następnie zdefiniuj/przedefiniuj jakieś specyficzne dla tego trybu ustawienia (np. kolumnę komentarza) i sprawdź zmianę zachowania Emacsa z nowymi ustawieniami.

  Alternatywnie, jeśli jesteś programistą Pythona, możesz zapoznać się z trybem Python Mode i zbadać jego podstawowe możliwości.

  Wykonane zmiany i obserwacje opisz krótko w raporcie z wykonania zadania.

 8. Praca z keyboard macro

  Poleceniem ls -l utwórz listę plików z katalogu bieżącego, i zapisz ją na pliku. Zadbaj, by były tam zarówno pliki jak i podkatalogi z różnymi nazwami, takie jak np.:

  sendmail-8.14.4/
  RCS/
  Fundusze\_europejskie/
  10.1.1.124.7500.pdf
  Diagram-przypadkow-uzycia.png
  Ksztalcenie\_w\_jez\_ang.ppt
  itp.
  
  oraz aby te pliki miały różne prawa dostępu, np. rw-------, rw-rw----, r--r--r--, rwxrwx---, oraz różnej długości nazwy właściciela i~grupy.

  Lista plików może być sztucznie spreparowana, ale powinna być różnorodna.

  Następnie otwórz plik z tą listą w Emacsie, i usuń z każdej linijki wszystko poza długością pliku i jego nazwą tworząc wiersze tekstu postaci:

  Plik <nazwa_pliku> dlugosc <dlugosc>
  Podkatalog <nazwa>
  

  Wskazówka: najpierw zbuduj keyboard macro do znajdowania wierszy podkatalogów („d” w pierwszej pozycji wiersza), ich odpowiedniej edycji, i przeskakiwania do kolejnych takich wierszy. Po sprawdzeniu, że macro działa poprawnie i tylko na wierszach podkatalogów, uruchom je wielokrotnie, np. z argumentem liczbowym 10000. Następnie zdefiniuj inne macro odpowiednie dla plików, wywołaj je kilka razy próbnie, i następnie również powtórz na całym pliku.

 9. Konfigurowanie Emacsa

  Zdefiniuj kilka podstawowych przypisań klawiszy z ogólnie przyjętych konwencji, jak C-s, C-o, C-x, C-v (uwaga na C-c; przedefiniowanie tego klawisza zablokuje wiele natywnych operacji klawiaturowych Emacsa).

  Spróbuj pracować na plikach tekstowych (proste kasowanie i przenoszenie bloków tekstu wewnątrz pliku, oraz otwieranie i~zapisywanie plików) wykorzystując tylko konwencje Windows.

  Sformułuj wniosek na temat praktyczności tego podejścia.

 10. Praca z TAGS (opcjonalne)

  Wywołując program etags utwórz plik TAGS dla pakietu plików źródłowych wybranego języka (C/C++/Java).

  Uruchom Gnu Emacsa bez żadnego pliku, i wywołując przeszukiwanie TAGS znajdź definicję wybranego elementu (funkcji, struktury, klasy). Następnie bez zamykania plików ani kończenia programu, znajdź inną definicję znajdującą się w innym pliku. Wróć do poprzedniej definicji odpowiednim poleceniem.

  Spróbuj wykonać operację zmiany jakiejś zmiennej, funkcji, klasy, lub metody, we wszystkich plikach. Spróbuj przerwać operację zamieniania w jakimś momencie (np. aby przejrzeć aktualnie otwarty plik), a następnie spróbuj ją kontynuować.