Wykładowca | Wykład | Literatura | Pracownia
logo

Kurs pracy w systemie Linux 2015

logo

Wykład

nr temat wykładu materiały
slajdywydruki
1 Wstęp, system Unix - historia, architektura, standardy, system plików, procesy, użytkownicy, interpreter poleceń PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
2 Gnu Emacs - podstawy, konfiguracja, przydatne funkcje PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
3 Unix-owy interpreter komend, pisanie skryptów PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
4 Filtry tekstowe, wyrażenia regularne PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
5 Wprowadzenie do systemu X Window PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
6 Wprowadzenie do procesów unixowych PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
7 Konta użytkowników, zabezpieczenia, pgp/gpg, ssh PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1


Literatura

Podstawowa:

Uzupełniaj±ca:

Lista odno¶ników do materiałów dostępnych w Internecie: link


Pracownia

nrtemat ćwiczeniaopismat.pomocnicze
1 Praca z plikami i katalogami systemów Unix/Linux zadanie
2 Praca z edytorem tekstowym Emacs-em zadanie Emacs: 1-stronicowa ¶ci±ga emacs1str
3 Praca z interpreterem poleceń opis opis zbiór linków do materiałów nt. Bourne shella i basha
4 Praca z interpreterem poleceń (2) opis
5 Filtry i wyrażenia regularne opis


Wykładowca | Wykład | Literatura | Pracownia
Licznik odwiedzin strony od 1 paĽdziernika 2006: licznik
Aktualizacja:    Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS!