Metody translacji

Semestr letni 2008

Wykład

Środa 16:15-18:00, sala 105

Ćwiczenia:

Środa 18:10-19:45, sala 141 (grupa W. Charatonika)
Środa 14:15-16:00, sala 105 (grupa S. Bali)

Egzaminy

I termin: poniedziałek 30 czerwca 10:00 sala 105. Wyniki egzaminu
II termin: piątek 19 września 10:00 sala 105

Listy zadań: 00   01   02   03   04   05   06   07   08  

Slajdy do wykładu są na stronach wykładów z poprzednich lat.

Zasady zaliczania

Ocenę z zaliczenia oblicza się na podstawie

Pierwszy projekt na pracownię

Napisać kompilator rekurencyjny własnego prostego języka do kodu maszyny ze stosem. Język wejściowy musi obejmować co najmniej Oprócz samego kompilatora pakiet musi dawać możliwość wykonania wygenerowanego kodu (interpreter maszyny ze stosem) i przeglądania kodu wynikowego (np disassembler).

Termin wykonania:

Drugi projekt na pracownię

Używając generatorów lekserów i parserów (np flexa i bisona) napisać translator języka z poprzedniego zadania, rozszerzonego jak niżej, na wybrany istniejący i wykonywalny język niskiego poziomu (np java bytecode, MSIL lub assembler x86). Język powinien obejmować oraz dodatkowo jeden z trzech nastepujących elementów Dopuszczalna jest praca w zespołach dwuosobowych, ale wtedy dostarczony kompilator powinien implementować wszystkie trzy dodatkowe elementy.

Termin wykonania zadania z powodu mojego wypadku zostal przełożony na 19 września