SZLACHECKI RÓD ZUBRÓW HERBU SAS

KATALOG STRON RODU ZUBRÓW (KLIKNIJ WYBRANĄ NAZWĘ)

Wstęp Pochodzenie Protoplasta Linia wołyńska Virtuti Militari Joanny Mateusz Żubr Linia Galicyjska Szlachecki Kąt Gałąź Żółtaniecka Zuberowie z Olch

RODZINA BRONISŁAWA I JULII ZUBERÓW.

Bronisław Zuber syn Jana

Bronisław ZUBER, urodził się w 1904 roku w Lackiem Szlacheckim. Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury w 1926 roku, pracował w urzędzie skarbowym w Nadwórnej oraz później w Czortkowie. Kilka lat przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął studia zaoczne na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Lwowskim. Brał udział w kampanii wrześniowej, z której powrócił w listopadzie 1939 r. Jesienią 1940 roku ożenił się z Julią Łyszegą z Tyśmienicy. Wychowali sześcioro dzieci: Romę, Ryszarda, Wilhelma, Czesława, Zdzisławę oraz Alfreda. Bronek od roku 1940 pracował w oświacie na stanowisku inspektora Wydziału Oświaty w Tyśmienicy. W 1946 roku, po przesiedleniu na ziemie odzyskane, zorganizował szkołę podstawową w Przybyłowicach, gdzie był dyrektorem i nauczycielem. Nauczycielką w tej szkole była również jego żona Julia. Od początku lat osiemdziesiątych ciężko chorował. Zmarł na raka prostaty 28 kwietnia 1983 roku.

Julia Łyszega.

Rodzina Lusi i Bronka Zuberów około 1960 roku: Czesław (1948), Ryszard (1943), Alfred na kolanach matki, mała Zdzisława i Roma (1941) pomiędzy matką i ojcem oraz Wilhelm (1946).

RODZINA RYSZARDA ZUBERA W PARYŻU

Ryszard Zuber, Mary Lise Beffa i Karol Beffa Zuber.

Yuki i Ryszard Zuberowie.

Ryszard (Richard) Zuber po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim został powołany na stanowisko asystenta w Instytucie Matematycznym tegoż uniwersytetu. Od 1968 r. pracował na Uniwersytach w Paryżu, zajmując się logiką i lingwistyką matematyczną. Od 1975 do emerytury był badaczem w Państwowym Centrum Badan Naukowych (CNRS). W 1968 r. poznał Marię Lizę Beffa która ukończyła studia matematyki, ale została specjalistką języków mongolskich. W ich związku urodziło się dwóch synów: Kamil Zuber Beffa (1972) i Karol Zuber Beffa (1973). Richard Zuber mieszka z żoną Yuki - Japonką; najczęściej w Paryżu.

RODZINA KAMILA BEFFA ZUBERA I PAULINY DUJARDEN

Mary Lise Beffa z synem Kamilem.

Rodzina Pauliny i Kamila.

Kamil Beffa Zuber urodził się w 1972 r. w Paryżu. Ukończył studia na École Polytechnique. W 1998 roku ożenił się z Pauliną Dujarden urodzona również w 1972 r. Wspólnie Wychowują czworo dzieci: Bastiena Andre (1998), Marge Maissam Marguerite (1999), Mahaut Genevieve (2002) oraz Hadriana Dragana (2006).

Bastien.

Marge Maissam Marguerite.

Hadrian Dragan i Mahaut Julia Genevieve

KAROL BEFFA ZUBER

Karol Beffa Zuber, drugi syn Ryszarda Zubera i Marii Lizy Beffa urodził się w 1973 r. W dzieciństwie był aktorem filmowym. Grając rolę Mozarta, zapragnął zostać kompozytorem. W 1988 roku wstąpił do Narodowego Konserwatorium Muzyki i Tańca w Paryżu. Prócz muzyki studiował historię, matematykę i język angielski w Ecole Normale Superieur i w innych uczelniach paryskich oraz folozofię w Cambridge. Wykładał muzykologię i inne przedmioty muzyczne na Sorbonie 4 i w Ecole Politechnique. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w 2003 roku został wykladowcą w Ecole Normale Superieure qdzie pracuje do dzisiaj. Jest bardzo twórczym kompozytorem. Napisał bardzo wiele utworów: na różne instrumenty, orkiestry symfoniczne, zespoły wokalne itp. Był wielokrotnie nagradzany. W 2013 roku dostał nagrodę "Najlepszego kompozytora roku" (we Francji).

RODZINA CZESŁAWA I BARBARY ZUBERÓW.

Czesław Zuber urodził się w 1948 roku w Przybyłowicach. W 1974 roku ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1982 roku przebywa w Paryżu, gdzie tworzy wielobarwne, pełne ekspresji rzeźby z wielkich brył optycznego szkła. Jego rzeźby znajdują się w wielu muzeach świata. Nagrodzony: złotym medalem w Filadelfii (1992), złotem medalem Gloria Artis w Polsce (2013), oraz dwoma wyróżnieniami w Katowicach i Coburgu. W 1987 r. Czesław ożenił się z Barbarą Talaga z Wrocławia. Basia ukończyła w 1975 r. Wydział prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Wychowali dwoje dzieci: Aleksandra i Dianę

Aleksandr

Aleksandr i Diana

Diana

POZOSTALI CZŁONKOWIE RODZINY JULII I BRONISŁAWA ZUBERÓW.

Roma i Asia.

Roma Zuber urodziła się w Tyśmienicy w 1940 roku. Po ukończeniu studiów pedagodicznych pracowała jako nauczycielka języka rosyjskiego w Krakowie. Wychodziła dwukrotnie za mąż. Jej córka Joanna urodzona w 1970 roku, wraz z mężem Kirkby i rodziną mieszka w Anglii.

Zdzisława Zuber

Zygmund Ozdoba

Zdzisława Zuber urodziła się w 1951 roku w Przybyłowicach. Poślubiła Zygmunda Ozdobę. W ich małżeństwie urodził się syn Kamil. Zdzisława zmarła w 2004 roku.

Kamil Ozdoba

Wilhelm Zuber

Wilhelm Zuber urodził się w 1946 roku w Przybyłowicach. Wilo, jego małżonka oraz syn Grzegorz mieszkają obecnie w Krakowie.

Alfred Zuber, najmłodszy syn Julii i Bronisława urodził się w Przybyłowicach. Po śmierci rodziców oraz po wyjeździe siostry Romy do Krakowa, mieszkał samotnie w domu rodziców. Czasami przebywał u swoich braci w Paryżu. Zmarł w 2012 roku.

Marzeniem Wila jest zamieszkanie w rodzinnym domu w Przybyłowicach, który został pusty po tragicznej śmierci jego najmłodszego brata, Alfreda.

Alfred Zuber

Powrót do: RODZINY ZUBERÓW Z OLCH