Numerical Analysis Research Group (seminars)

10. 01. 95
Anna Bartkowiak
Alternatywne podzbiory regresyjne

17. 01. 95
Adam Szustalewicz
Jeszcze o metodach Rungego Kutty
7. 03. 95
Krystyna Zietak
Nadokreslone uklady rownan liniowych i normy monotoniczne
21. 03. 95
Anna Bartkowiak, Jerzy Kucharczyk
(a) O zaleznosci wspolczynnika umieralnosci na choroby serca od zmiennych srodowiskowych (b) O LaMeX-u
28. 03. 95
Krystyna Zietak
ABC algorytmow rownoleglych algebry liniowej
4. 04. 95
Stanislaw Lewanowicz, Jerzy Witkowski
Konstrukcja zwiazkow rekurencyjnych dla wspolczynnikow Fouriera-Jacobiego - zastosowanie systemu MAPLE V
25. 04. 95
Pawel Keller
Algorytmy rownolegle rozwiazywania ukladow rownan liniowych o macierzy symetrycznej trojprzekatniowej
9. 05. 95
Witold Karczewski
O zaleznosciach wyznacznikowych w aproksymacji Pade'go
16. 05. 95
Adam Szustalewicz
Metody jednokrokowe rozwiazywania rownan rozniczkowych zwyczajnych