Numerical Analysis Research Group - Seminars 2013/14


Institute of Computer Science
ul. Joliot-Curie 15, Wrocław

Room 237 (Room 104, on special occasions)
Tuesdays, 14.15-16.00

10.06.2014    
             Mieczysław Wodecki
              Cykliczny problem przepływowy z równoległymi maszynami
              [Cyclic flow shop problem on parallel machines]

  6.05.2014    
             Paweł Woźny, Przemysław Gospodarczyk, Stanisław Lewanowicz
              Scalanie krzywych Beziera z ograniczeniami
              [Constrained merging of Bezier curves]

28.01.2014    
             Przemysław Gospodarczyk, Stanisław Lewanowicz, Paweł Woźny
              Obniżanie stopnia krzywych Beziera z warunkami typu geometrycznego
              [G-constrained multi-degree reduction of Bezier curves]

21.01.2014    
             Rafał Nowak
              Procesy Gaussa w uczeniu maszynowym
              [Gauss' processes in machine learning]

17.12.2013    
             Anna Bartkowiak
              Diagnostyka przekładni koparek górniczych (cz. II)
              [On mining machines diagnostics. Part II]

26.11.2013    
             Paweł Woźny
              Dualne funkcje B-sklejane i ich zastosowania w grafice komputerowej
              [Dual B-spline functions with applications in the computer graphics]

  5.11.2013    
             Iwona Wróbel, Paweł Keller (Politechnika Warszawska)
              O ciekawym algorytmie odwracania macierzy trójprzekątniowej
              [On an interesting algorithm to invert the tridiagonal matrix]

29.10.2013    
             Mieczysław Wodecki
              Szeregowanie cykliczne
              [Cyclic scheduling]

15.10.2013    
             Na gorąco o letnich konferencjach
              [Summer impressions]