Numerical Analysis Research Group - Seminars 2011/12


Institute of Computer Science
ul. Joliot-Curie 15, Wrocław

Room 237 (Room 104, on special occasions)
Tuesdays, 14.15-16.00

22.05.2012    
Błażej Chęciński
              Gry mniejszościowe, symulowanie rynku
[Minority games, market simulation]

15.05.2012    
Paweł Woźny
              Konstrukcja baz dualnych
[Construction of dual bases]

8.05.2012    
Patryk Filipiak
              Paralelizacja algorytmu CHC na potrzeby optymalizacji dynamicznej funkcji celu
[Parallelization of the CHC algorithm in connection with dynamic function optimization]

24.04.2012    
Krzysztof Michalak (Uniwersytet Ekonomiczny), Piotr Lipiński
              Wielokryterialne algorytmy ewolucyjne
[Multi-objective evolutionary algorithms]

17.04.2012    
Piotr Lipiński
              Ekstrakcja wiedzy z szeregów czasowych wysokiej i ultrawysokiej częstotliwości
[Knowledge extraction from high and ultra-high frequency time series]

3.04.2012    
Mieczysław Wodecki
              Wspomaganie procesów decyzyjnych w budownictwie
[Assisting decision process in building]

20.03.2012    
Anna Bartkowiak
              Co nieco o diagnostyce maszyn górniczych
[ On mining machines diagnostics]

6.12.2011    
Paweł Woźny
              O postaci Beziera dualnych wielomianów Bernsteina z ograniczeniami
[On the Bezier form of the constrained dual Bernstein polynomials]

29.11.2011    
Patryk Filipiak
              Ewolucyjna metoda rozwiązywania dynamicznego problemu komiwojażera
[Evolutionary method for solving dynamic traveling salesman problem]

22.11.2011    
Stefan Paszkowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
              Przyspieszanie zbieżności pewnych ułamków łańcuchowych
[Convergence acceleration of some continued fractions]

8.11.2011    
Witold Karczewski
              Algebra liniowa i wyszukiwarki

[Linear algebra and the search engines]

18.10.2011    
Zespół (Team)
              Wrażenia z konferencji
[Summer impressions]