Numerical Analysis Research Group - Seminars 2010/11


Institute of Computer Science
ul. Joliot-Curie 15, Wrocław

Room 237 (Room 104, on special occasions)
Tuesdays, 14.15-16.00

14.06.2011
   
Adam Szustalewicz
              Pięćdziesiąt lat sztywnych zagadnień różniczkowych

[Fifty years of stiffness]

7.06.2011
   
Patryk Filipiak
              Optymalizacja ewolucyjna z predykcją w dynamicznym problemie kinematyki odwrotnej
[Evolutionary optimisation with prediction in dynamical problem of reverse kinematics]

24.05.2011
   
Mieczysław Wodecki
              Problemy transportowe w systemach just-in-time
[Transportation problems in the just-in-time systems]

10.05.2011
   
Paweł Keller
              Czy można wierzyć kwadraturom adaptacyjnym?
[Are the adaptive quadrature rules reliable?]

12.04.2011
   
Rafał Nowak
              O metodzie Willisa przyspieszania zbieżności szeregów hipergeometrycznych
[Willis' method for acceleration of generalized hypergeometric series]

15.03.2011
   
Piotr Lipiński
              Ewolucyjne metody selekcji reguł decyzyjnych wykorzystujące wielordzeniowe procesory graficzne
[Evolutionary selection methods of decisive rules using graphic processors]

1.03.2011
   
Paweł Woźny
              O postaci Beziera pewnego wielomianu interpolacyjnego Hermite'a i jej zastosowaniach
[On the Bezier form of an Hermite interpolation polynomial and its application]

25.01.2011
   
Stanisław Lewanowicz, Paweł Woźny, Paweł Keller
              Aproksymacja wielomianowa wymiernych krzywych Beziera z ograniczeniami
[Constrained polynomial approximation of rational Bezier curves ]

11.01.2011
   
Rafał Nowak
              Obniżanie stopnia krzywych sklejanych (cz. II)
[Degree reduction of spline curves II ]

21.12.2010
   
Rafał Nowak
              Obniżanie stopnia krzywych sklejanych (cz. I)
[Degree reduction of spline curves I ]

7.12.2010
   
Patryk Filipiak, Piotr Lipiński
              Ewolucyjna optymalizacja dynamicznych funkcji celu
[Evolutionary optimisation of the dynamic objective functions]

23.11.2010
   
Paweł Keller
              Obliczanie wartości głównej całki niewłaściwej w sensie Cauchy'ego z funkcji oscylującej
[Computing Cauchy principal value integral of oscillating function]

9.11.2010
   
Mieczysław Wodecki
              Metody agregacji w problemach optymalizacji dyskretnej
[Aggregation in discrete optimisation problems]

19.10.2010
   
Zespół (Team)
              Wrażenia z konferencji
[Summer impressions]