Numerical Analysis Research Group - Seminars 2009/10


Institute of Computer Science
ul. Joliot-Curie 15, Wrocław

Room 237 (Room 104, for special occasions)
Tuesdays, 14.15-16.00

15.06.2010
   
Adam Szustalewicz
              Zbiory Julii
[The Julia sets]

1.06.2010
   
Piotr Wnuk-Lipiński
              Evolutionary approach to the Q3AP problem using graphical processors
[Ewolucyjne podejscie do problemu Q3AP z wykorzystaniem procesorów graficznych]

25.05.2010
   
Witold Karczewski
              Almost-associative algebraic structures
[Prawie łaczne struktury algebraiczne]

11.05.2010
   
Paweł Wozny
              Fast evaluation of Jacobi-Bernstein connection matrices
[Szybkie wyznaczanie macierzy koneksji pomiedzy wielomianami Jacobiego i Bernsteina]

27.04.2010
   
Digvijay Bharat
              Soft computing techniques in medical image analysis
[Techniki obliczeniowe analizy obrazów medycznych]

30.03.2010
   
Anna Bartkowiak
              Detecting anomalies in graphical data
[Poszukiwanie anomalii w danych graficznych]

12.01.2010
   
Adam Szustalewicz
              Constructing third-order ODE from impulse response moments
[Konstrukcja równań różniczkowych zwyczajnych trzeciego rzędu na podstawie momentów odpowiedzi impulsowych oryginałów ]

15.12.2009
   
Rafał Nowak
              Accelerating convergence to Euler's constant
[Szybkie obliczanie stałej Eulera]

24.11.2009
   
Paweł Keller
              Gauss quadrature vs Clenshaw-Curtis quadrature
[Pojedynek kwadratur: Gauss kontra Clenshaw-Curtis]

10.11.2009
   
Mieczysław Wodecki
              When it is worth to be greedy?
[Kiedy zachłannosć się opłaca?]

27.10.2009
   
Stanisław Lewanowicz, Paweł Wozny
              Multi-degree reduction of tensor product Bezier patches
[Obniżanie stopnia prostokatnych płatów Beziera]

13.10.2009
   
NA Team [Zespół]
              Summer impressions

[Letnie wrażenia]