Numerical Analysis Research Group - Seminars 2007/08


Institute of Computer Science
ul. Joliot-Curie 15, Wrocław

Room 237 (Room 104, for special occasions)
Tuesdays, 14.15-16.00

17.06.2008
   
Piotr Wnuk-Lipiński
              Modelowanie probabilistyczne w algorytmach ewolucyjnych
[Probabilistic modelling in evolutionary algorithms]

03.06.2008
   
Paweł Wozny
              Nowa metoda obniżania stopnia krzywych Beziera
[A new method for degree multi-reduction of Bezier curves]

20.05.2008
   
Iwona Wróbel (Politechnika Warszawska)
              Obrazy liczbowe operatorów liniowych
[Numerical ranges of linear operators]

13.05.2008
   
Adam Szustalewicz
              Zastosowanie SVD do porównania reprezentantów drożdży
[Yeast representatives comparison, using SVD]

22.04.2008
   
Paweł Keller
              Obliczanie całek funkcji nieregularnie oscylujacych
[Integration of irregularly oscillating functions]

1.04.2008
   
Witold Karczewski
              Grupy i czasteczki
[Groups and particles]

11.03.2008
   
Anna Bartkowiak
              Niektóre zagadnienia finansowe oczami statystyka
[Some financial problems as seen by a statistician]

8.01.2008
   
Paweł Wozny
              Łaczenie i podział uogólnionych krzywych Beziera
[Generalized Bezier curves: joining and subdivision]

11.12.2007
   
Piotr Wnuk-Lipiński
              Algorytmy ewolucji gramatycznej i ich zastosowania
[Grammatical evolution algorithms]

4.12.2007
   
Paweł Keller
              Całki niewłasciwe funcji Bessla
[Improper Bessel function integrals]

27.11.2007
   
Mieczysław Wodecki
              Metody przegladu posredniego elementów przestrzeni rozwiazań
[Methods of indirect inspection of the solution space]

20.11.2007
   
Stefan Paszkowski, INTiBS PAN
              Przyspieszanie zbieżnosci szeregów ortogonalnych
[Convergence acceleration of orthogonal series]

23.10.2007
   
NA Group Members
              Wrażenia z konferencji
[Summer conferences - a report and impressions]

9.10.2007
   
Wolfram Koepf, Univ. of Kassel, Germany
              Computer Algebra Methods for Orthogonal Polynomials