Numerical Analysis Research Group - Seminars 2006/07


Institute of Computer Science
ul. Joliot-Curie 15, Wrocław

Room 237 (or 104, for special occasions)
Tuesdays, 14.15-16.00

19.06.2007
   
Mieczysław Wodecki
              Metody przegladu posredniego elementów przestrzeni rozwiazań
[Methods of indirect inspection of the solution space]

15.05.2007
   
Piotr Wnuk-Lipinski
              Algorytmy ewolucyjne w przyrodzie
[Evolutionary algorithms in nature]

17.04.2007
   
Paweł Wozny
              Pewna metoda iteracyjna rozwiazywania równań różniczkowych
[An iterative method for solving differential equations]

27.03.2007
   
Rafał Nowak
              Przyspieszanie zbieżnosci pewnych szeregów, całek oraz iloczynów nieskończonych (cz. II)
[Convergence acceleration of series, integrals and products II]

6.03.2007
   
Roman Zuber
              Konstrukcja wzorów iteracyjnych dla przybliżonych rozwiazań zagadnień poczatkowych Cauchy'ego
[Iterative formulas for solving initial value problems]

27.02.2007
   
Rafał Nowak
              Przyspieszanie zbieżnosci pewnych szeregów, całek oraz iloczynów nieskończonych (cz. I)
[Convergence acceleration of series, integrals and products I]

23.01.2007
   
Mieczysław Wodecki
              Problemy układania harmonogramów szkoleń pracowników
[Problem of trainings timetable]

9.01.2007
   
Marcin Brodziak, Piotr Lipiński
              Obliczenia inspirowane przyroda - algorytmy ewolucyjne
[Computations inspired by nature]

19.12.2006
   
Anna Bartkowiak
              O niektórych zagadnieniach zwiazanych z analiza obrazów, w szczególnosci skanów dłoni
[Some questions related to image analysis]

5.12.2006
   
Stanisław Lewanowicz, Paweł Wozny
              Ortogonalne bazowe wielomiany Jacobiego dwu zmiennych
[Bivariate orthogonal big q-Jacobi polynomials]

21.11.2006
   
Paweł Keller
              Całkowanie funkcji szybkooscylujacych
[Strongly oscillatory integrals]

7.11.2006
   
Paweł Wozny
              O pewnej metodzie przyspieszania zbieżnosci szeregów
[A method for series convergence acceleration]

24.10.2006
   
Rafał Raciborski (Universite' Libre de Bruxelles), Piotr Lipiński   
              Obliczenia ewolucyjne w analizie rynku energii elektrycznej