Numerical Analysis Research Group - Seminars 2005/06


ul. Przesmyckiego 20, Wrocław
Jerzy Szczepkowicz Room
Tuesdays, 14.15-16.00


30.05.2006
   
1. Marcin Brodziak, Piotr Lipiński   
              Algorytmy ewolucyjne w wyszukiwaniu obrazów
[Evolutionary algorithms in the image search]


2. Jakub Petrykowski, Piotr Lipiński   
              Ciagi częste w analizie ruchu internautów
[Frequent sequences in the internet traffic]


23.05.2006
   
Adam Szustalewicz   
              Wyznaczanie wymiaru fraktalnego
[Determining the fractal dimension]


16.05.2006
   
Witold Karczewski   
              O jednomaszynowych problemach szeregowania zadań - c. d.
[On one-machine problems of job sequencing - cont.]


9.05.2006
   
Mieczysław Wodecki   
              O jednomaszynowych problemach szeregowania zadań
[On one-machine problems of job sequencing]


25.04.2006
   
Andrzej Łukaszewski   
              Funkcje sferyczne harmoniczne w grafice komputerowej
[Spherical harmonics in CAGD]


4.04.2006
   
Stanisław Lewanowicz   
              Uogólnione wielomiany Bernsteina wielu zmiennych
[Multivariable generalized Bernstein polynomials]


21.03.2006
   
Rafał Nowak   
              Przygotowanie prezentacji przy użyciu klasy beamer systemu LaTeX
[On using the LaTeX class 'beamer']


28.02.2006
   
Rafał Nowak   
              Przyspieszanie zbieżnosci dwuwariantowych ułamków łańcuchowych
[Convergence acceleration of continued fractions of a certain type]

24.01.2006
   
Witold Karczewski, Mieczysław Wodecki   
              Problemy optymalizacji dyskretnej z niepewnymi danymi
[Discrete optimization problems with uncertain data]

10.01.2006
   
Paweł Keller, Paweł Wozny   
              Własnosci operatorów różnicowych w oszacowaniu błędu metody obliczania całek nieoznaczonych funkcji osobliwych lub oscylujących
[Difference operators in error estimation of some indefinite integration methods]

20.12.2005
   
Mieczysław Wodecki   
              Subotoczenia w algorytmach lokalnych poszukiwań
[Questions related to the local search algorithms]

6.12.2005
   
Adam Szustalewicz   
              O wymiarze fraktalnym
[On the fractal dimension]

22.11.2005
   
Piotr Wnuk-Lipinski   
              Algorytmy ewolucyjne w klasyfikacji i przetwarzaniu obrazów
[Evolutionary algorithms in image classification and processing]

8.11.2005
   
Anna Bartkowiak   
              Jak zanurzać szereg czasowy w przestrzeni R^d. O fraktalnym wymiarze korelacyjnym
[On embedding the time series in the R^d space]

25.10.2005
   
Stanisław Lewanowicz, Paweł Wozny   
              Wielomiany Bernsteina i Jacobiego dwu zmiennych w obszarze trójkątnym
[Connections between two-variable Bernstein and Jacobi polynomials on the triangle]

11.10.2005
   
Zespół [Team]   
              Wrażenia z wyjazdów na konferencje
[Summer impressions]