Numerical Analysis Research Group - Seminars 2004/05


ul. Przesmyckiego 20, Wrocław
Jerzy Szczepkowicz Room
Tuesdays, 14.15-16.00

19.10.2004
   
Mieczysław Wodecki   
              Inwolucje i multiruchy w algorytmach optymalizacji dyskretnej [Involutions and multisteps in discrete optimisation algorithms]


9.11.2004
   
Anna Bartkowiak   
              1. Probabilistic PCA and neural networks in search of representative features for some yeast genome data.
              2. Feature extraction by the ScoTLASS: An illustrative example considering the yeast genome data.


16.11.2004
   
Wojciech Bożejko, Mieczysław Wodecki   
              Praktyczne problemy szeregowania zadań [Practical aspects of job sequencing]

23.11.2004
   
Stanisław Lewanowicz, Paweł Wozny   
              Dualne wielomiany Bernsteina i ich uogólnienia [Dual Bernstein polynomials and their generalizations]

14.12.2004
   
Witold Karczewski   
              Liczby Eudoksosa [Eudoxos numbers]

21.12.2004
   
Witold Karczewski   
              Liczby Eudoksosa (dok.) [Eudoxos numbers (cont.)]

11.01.2005
   
Adam Szustalewicz   
              Wyznaczanie wymiaru fraktalnego figur graficznych [Determining fractal dimension of figures]

18.01.2005
   
Rafał Nowak   
              Przegląd metod ekstrapolacji [A review of extrapolation methods]


22.02.2005
   
Rafał Nowak   
              Przegląd metod ekstrapolacji (cz. II) [A review of extrapolation methods. Part II]


15.03.2005
   
Mieczysław Wodecki   
              Metody lokalnej optymalizacji - otoczenia i ich charakterystyki [Local optimisation methods]

5.04.2005
   
Paweł Keller   
              Wstęp do teorii falek [Introduction to wavelets theory]

19.04.2005
   
Paweł Wozny   
              O problemie Podwyższyć, żeby obniżyć [On the increase to decrease problem]

26.04.2005
   
Paweł Wozny, Rafał Nowak   
              Nowa metoda sumowania szeregów wolnozbieżnych [New method for summation of slowly convergent series]

10.05.2005
   
Witold Karczewski, Mieczysław Wodecki   
              Problemy optymalizacji dyskretnej z niepewnymi danymi [Discrete optimisation problems with uncertain data]

17.05.2005
   
Anna Bartkowiak   
              Wizualizacja danych z uwzględnieniem informacji o podklasach [Visualisation of data, using information on subclasses]

24.05.2005
   
Robert P.W. Duin, Delft University of Technology   
              On pattern recognition