Numerical Analysis Research Group - Seminars 2003/04


ul. Przesmyckiego 20, Wrocław
Jerzy Szczepkowicz Room
Tuesdays, 14.15-16.00

14.10.2003
   
Zespół uczestników seminarium   
              Wrażenia z konferencji [Impressions on summer conferences]


28.10.2003
   
Stefan Paszkowski (INTiBS PAN, Wrocław)   
              Nowa metoda numeryczna przyspieszania zbieżnosci pewnych ułamków łańcuchowych (cz. I) [New method for convergence acceleration of certain continued fractions]              

18.11.2003
   
Anna Bartkowiak   
              Porównanie rezultatów dwu metod wizualizacji danych wielozmiennych [A comparison of two methods of multivariable data visualization]              

2.12.2003
   
Stanisław Lewanowicz, Paweł Wozny   
              Uogólnione wielomiany Bernsteina [Generalized Bernstein polynomials]              

16.12.2003
   
Adam Szustalewicz   
              O wymiarze fraktalnym [On fractal dimension]              

6.01.2004
   
Joanna Zdziarek   
              Kurtoza mieszanin rozkładów [Kurtosis of a mixture of distributions]              

20.01.2004
   
Rafał Nowak   
              Ogólna metoda przyspieszania zbieżnosci ułamków łańcuchowych pewnej klasy [A general method for convergence acceleration of continued fractions belonging to a certain class]              

2.03.2004
   
Paweł Keller   
              Wersja 8 systemu Maple V - w pigułce [A quick glimpse on rel.8 of Maple V]              

16.03.2004
   
Paweł Keller   
              Wersja 8 systemu Maple V - przykłady zastosowań [Some applications of Maple V]              


30.03.2004
   
Piotr Wnuk-Lipiński   
              Nowoczesne algorytmy genetyczne w konstrukcji ekspertyzy finansowej [Modern genetic algorithms in finance studies]              


20.04.2004
   
Mieczysław Wodecki   
              Algorytmy rozwiazywania silnie NP-trudnych problemów optymalizacji kombinatorycznej [Algorithms for solving strong NP-problems of combinatorial optimisation]              

11.05.2004
   
Joanna Zdziarek   
              Modele mieszanin rozkładów - analiza danych [Distribution mixtures models - Data analysis]              

25.05.2004
   
Wojciech Bożejko (Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej)   
              Wstęp do obliczeń równoległych w optymalizacji [Introduction to parallel computations in optimisation]