Numerical Analysis Research Group (seminars)


16 X 2001
   
Beata Mydlarz   
              Wyznaczanie asymptotycznych rozwišzań równania różnicowego              

23 X 2001
   
Beata Mydlarz   
              Wyznaczanie asymptotycznych rozwišzań równania różnicowego (częœć II)              

  6 XI 2001
                   
Paweł Wozny
                      ZwiĽzki rekurencyjne dla współczynników rozwinięć w szereg względem klasycznych wielomianów ortogonalnych zmiennej dyskretnej

  13 XI 2001
                       
Paweł Keller
                          Metoda Evansa i Webstera obliczania całek funkcji szybkooscylujšcych

27 XI 2001
                           
Tadeusz Bednarski
                              Analiza danych przežycia za pomocĽ modelu Coxa                              

  4 XII 2001
                               
Joanna Zdziarek
                                  Odporne metody estymowania macierzy kowariancji

  11 XII 2001
                               
Stefan Paszkowski, Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN
                                  Próby przyspieszania zbieżnoœci ułamków ˆaäcuchowych o ogonach rzŠdu SQRT(n)

  8 I 2001
                                   
Anna Bartkowiak
                                      Uwagi o "Back projection of data vectors using a given covariance matrix

  
  22 I 2002
Pawełł Keller
                                     Obliczanie caek nieoznaczonych funkcji oscylujĽcych (Częœć II)

  12 III 2002
                               
Piotr Wnuk-Lipiäski
                                  Inteligentne metody analizy danych finansowych

  19 III 2002
                               
Paweł Wozny
                                  Nieujemna linearyzacja w wypadku wielomian˘w ortogonalnych

  9 IV 2002
Pawe Keller
                                     Obliczanie całek nieoznaczonych funkcji oscylujĽcych (Częœć III)

  16 IV 2002
Stanisław Lewanowicz
                                     Reprezentacja pochodnych klasycznych wielomianów ortogonalnych względem parametrów

  23 IV 2002
Adam Szustalewicz
                                     Wymiar fraktalny

  21 V 2002
Teresa Ledwina
                                     O adaptacyjnych testach zgodnoœci

  28 V 2002
Piotr Wnuk-Lipiński
                                     Problem optymalizacji portfela