Paweł Rzechonek

Zainteresowania zawodowe: szeroko rozumiana algorytmika, matematyka klasyczna, programowanie (C++, Java, C#, F#), technologie webowe.

użyteczne informacje
czyli mój prywatny śmietnik

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław
pok. 339, tel. 71 3757 836

godzina wejścia na stronę

Godzina wejścia na tą stronę to 16:26 (środa, 23 maja 2018 roku).

data ostatniej modyfikacji dokumentu

Data ostatniej modyfikacji tego dokumentu (art.phtml) to czwartek 11 maja 2017 roku (godzina 14:30).

licznik wejść na stronę

1 dzisiaj
8 w obecnym miesiącu
60 w bieżącym roku
170 od powstania strony

×
szerokość ekranu:
telefon (xs) 480...719 tablet (sm) 720...959 laptop (md) 960...1199 ekran komputera (lg) 1200...
×
adres IP serwera:
156.17.4.3 (www.ii.uni.wroc.pl:80)

zdalny adres IP klienta:
54.159.94.253 (www.ii.uni.wroc.pl:34139)

technologie webowe

...


MathJax

Czym jest MathJax?

Do składu wyrażeń matematycznych mamy w LaTeX-u specjalny tryb matematyczny. Oznacza to wpisywanie wzorów pomiędzy znaki dolara \$...\$. Przykładowy wzór $\lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ został umieszczony wewnątrz akapitu.

Składając większe wzory, powinniśmy je eksponować, to znaczy wstawiać miedzy akapitami w osobnym wierszu. Takie wzory umieszcza się pomiędzy podwójne znaki dolarów \$\$...\$\$. $$ \lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} $$ Zwróćmy uwagę, ze inaczej składają się wzory wewnątrz akapitu a inaczej wzory eksponowane.

latex

Czym jest LaTeX?

TeX jest programem do zautomatyzowanego składu tekstu. TeX został stworzony przez Donalda Knutha w 1968 roku. Program ten dokonuje składu tekstu na podstawie treści zapisanej w pliku .tex zawierającej odpowiednie znaczniki i makra. Sam LaTeX dopisany później w 1986 roku przez Leslie Lamporta jest nadbudową dla systemu składu tekstu TeX zawierającą bogaty zestaw makr. Ze względu na dużą popularność LaTeX-a w porównaniu z czystym TeX-em nazwy te są używane zamiennie.

Literatura:
  1. LaTeX (pl.wikibooks.org)
  1. LaTeX (en.wikibooks.org)